Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Probleme ale conservării manuscriselor și tipăriturilor la Muzeul de Istorie al R.S. România / Problémes de la conservation des manuscrits et des imprimés dans le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.547- 550
2
Relația obiect-mediu în conservarea patrimoniului muzeal / La relation objet-milieu dans la conservation du patrimoine muséeal, pag.563-568
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Radiografia obiectelor muzeale din lemn în restaurarea și conservarea valorilor muzeale / La radiographie des objets en bois dans le restauration et la conservation des valeurs des musées, pag.539-552
4
  • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Patrimoniul textil al Putnei: specificul organizării muzeale / The textile patrimony of Putna: The characteristics of Museum Configuration, pag.369-383
5
  • Muzeul Național, XXX, 2018  
Restaurarea-conservarea puștii tančice - arnautke din colectia Muzeului Național De Istorie A Românie, pag.375-383
S-au listat 5 articole corespunzătoare