Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, III, 1976  
Vitejia armatei române în războiul din 1877-1878 reflectată în creații ale pictorului Oscar Obedeanu / L'héroisme de l'armée roumaine dans la guerre de 1877—1878, reflété dans les créations inédites du peintre Oscar Obedeanu, pag.433-440
2
Efortul militar al României în războiul de independență din 1877-1878 / L'effort militaire de la Roumanie dans la guerre d'indépendance de 1877—1878, pag.25-31
3
Evoluția organizatorică a armatei române în perioada premergătoare războiului pentru independență / L'évolution de l'organisation de l'armée roumaine dans la période antérieure à la guerre pour l'indépendance, pag.183-188
4
Activitatea de informații și contrainformații în timpul războiului de independență / Aspects de l'activité d'informations et contre-informations pendant la guerre pour la conquête de l'indépendance, pag.239-246
5
Uniformele armatei române în timpul războiului de independență a patriei / Les uniformes de l'armée romaine pendant la guerre d'indépendance de la patrie, pag.519-525
6
Misiunea aeronautică franceză în România (1916-1917) / La mission aéronautique française en Roumanie (1916-1917), pag.167-175
S-au listat 6 articole corespunzătoare