Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 14 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Pentru o istorie a prețurilor în Țările Române: date privind costul podoabelor în secolul al XVI-lea / For a history of prices in Romanian countries. Data concerning the price of jewels in the 16th century, pag.5-17
2
Mărturii referitoare la descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești / Testimonies concerning the discovery of the helmet at Poiana Coțofenești, pag.19-23
3
Societatea civilă românească. Un secol de Istorie / La société civile roumaine. Un siècle d'histoire, pag.43-51
4
Relațiile dintre armata imperială rusă și agricultorii din Vlașca în timpul războiului de independență / The relations between the Russian Imperial army and the farmers of Vlașca during the Independence War /, pag.53-57
5
Cîteva insigne și medalii vasluiene din colecțiile Muzeului Național de Istorie, pag.59-63
6
O pagină din istoria tiparului românesc. Institutul de Arte Grafice "Carol Gobl" / Une page de l'histoire de l'Imprimerie roumaine. L'Institut d'Arts Graphiques "Carol Göbl", pag.83-87
7
Momente din istoria controversatului canal București-Dunăre / Approche historique d'une grande controverse: Le canal Bucarest- Danube, pag.89-95
8
Proiecte și construcții originale românești în domeniul aeronauticii între anii 1906-1916 / Projets et constructions originales roumaines dans le domaine, de l'aéronautique pendant les années 1906-1916, pag.97-105
9
Bucureștii în ajunul jubileului din anul 1906 / Bucarest à la veille du jubilé de 1906, pag.107-113
10
Spitalul românesc interbelic în lumina statisticilor sanitare din 1938 / L'hôpital roumain entre les deux guerres mondiales suivant les statistiques sanitaires de 1938, pag.135-146
11
Participarea eroică a grupului 5 bombardament al aviației române la campania din anul 1941 / L'héroique participation du groupe 5 bombardement de l'aviation roumaine à la campagne de 1941, pag.147-154
12
Revolta maramureșenilor față de încercarea de alipire silnică a Maramureșului la Ucraina subcarpatică 1945. Mărturii ale unor participanți la evenimente /, pag.155-160
13
Contribuții la istoricul turnătoriilor artistice în metal din România / Contributions to the History of Artistic Foundries in Romania, pag.181-188
14
Istoria modernă a Dobrogei în istoriografia bulgară din ultimul deceniu /L'histoire modeme de la Dobroudja dans l'historiographie bulgare de la dernière décennie, pag.189-197
S-au listat 14 articole corespunzătoare