Ultimul volum publicat

Image Alt

Muzeul Național, nr. în TOM: XXII, 2020, subtitlu: Muzeul Național

ISSN:1015-0323
Anul:2020
Referință:nr. în TOM: XXII, anul 2020, subtitlu: Muzeul Național
Descarcă fișierul:


Urmează 20 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 O privire retrospectivă asupra „Psăltirii svântului proroc David… pre versuri tocmită”. Sinteze muzeologice și tendințe bibliofile / A retrospective view on the Psalter of the holy prophet David… composed in verse. Museological and bibliophilic syntheses, pag.5-20
2 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Bărbatul posac din meditațiile lui Livanie. Prescurtare. O traducere de secol XIX din retorul grec Libanius / The morose man from Livanie’s meditations. Abridgement. A 19th century Romanian translation from the Greek rhetor Libanius, pag.21-32
3 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Balurile de la palat în timpul domniei lui Carol I / Palace balls during the reign of Charles I, pag.33-50
4 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 The festive opening of the Cernavodă bridge in the light of the royal correspondence / Inaugurarea podului de la Cernavodă ilustrată în corespondența regală, pag.51-75
5 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Brătienii în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / The Brătianu family in the collections of the National History Museum of Romania, pag.77-89
6 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Despre înființarea și evoluția Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu (1905-1950) / On the establishment and evolution of the Museum of the Astra Association in Sibiu (1905-1950), pag.91-102
7 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Ciprian Porumbescu și lupta pentru emancipare națională a Bucovinei / Ciprian Porumbescu and the struggle for the national emancipation of Bucovina, pag.103-116
8 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Participarea românilor din fostul județ Alba Inferioară la Primul Război Mondial (1914-1918) / Romanians from the former county of Alba Inferioară that participated in the First World War (1914-1918), pag.117-138
9 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Generalul Iacob Zadik – un erou armean al Marelui Război și al României Mari / General Iacob Zadik – an Armenian hero of the Great War and of Greater Romania, pag.139-144
10 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Măsuri politico-militare luate de statul român pentru apărarea terestră a Dobrogei în perioada interbelică / Political and military measures taken by Romania for the land defense of Dobrudja in the interwar period, pag.145-159
11 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Palatul regelui Carol al II-lea de la Scroviștea, județul Ilfov / King Carol II’s palace in Scroviștea, Ilfov county, pag.161-213
12 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Episoade medicale pe vreme de război. 1940–1943. Cadre medicale și răniți. Spitalul Z.O. 406 în Transnistria / Episodes de la vie medicale en temps de guerre. 1940–1943. Cadres sanitaires et blessés. L’hopital Z.O. 406 dans la Transnistrie, pag.215-249
13 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 O istorie din cel de-al Doilea Război Mondial din Chirnogeni, Constanța, în 25 de epistole / A Second World War story from Chirnogeni, Constanța in 25 postcards, pag.251-262
14 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Nicolette Franck, o jurnalistă a războiului rece / Nicolette Franck, a Cold War journalist, pag.263-275
15 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Informația și umorul, instrumente ale partidului și propagandei comuniste. Studiu de caz revista „Urzica” și Albert Poch cu seria Bilă / Information and humor, tools of the Communist Party and propaganda. Case study: The “Urzica” magazine and Albert Poch with the Bilă series, pag.277-302
16 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 O artă marginală în grafica românească: machete de mărci poștale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / An understudied subject in Romanian graphic art: postage stamp mock-ups in the National Museum of Romanian History's collection, pag.303-330
17 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Dyes in a 15-th century liturgical mantle from the MNIR collection / Identificarea coloranților dintr-o mantie liturgică de secol XV, din colecția Muzeului National de Istorie a Romaniei, pag.331-352
18 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Restaurarea unei spade sarmate aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / The restoration of a Sarmatian sword from the collection of the National History Museum of Romania, pag.353-363
19 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov, Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane: des origines à 1989, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2019, 434 p., ISBN: 978-2-7535-7611-7 / Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov, Istoria traducerilor literare în Europa mediană: de la începuturi până în 1989, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2019, 434 p., ISBN: 978-2-7535-7611-7, pag.365-369
20 Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020 Florica – Vatra Brătienilor. Narcis Dorin Ion, Florica – Vatra Brătienior, editat de Muzeul Național Brătianu, Ștefănești - Argeș, 2019, 420 pagini, ISBN 978-973-0-31661-2, Tipărit la Magic Print, Onești / Florica – The home of the Brătianu family, edited by Muzeul Național Brătianu, Ștefănești-Argeș, 2019, 420 pages, ISBN 978-973-0-31661-2, Printed by Magic Print, Onești, pag.371-374
S-au listat 20 de articole corespunzătoare