Fișă de articol.

Image Alt

Historical and archaeological data regarding ther fortress from Caraşova-Hill Grad, commune of Caraşova, Caraş-Severin District / Câteva date istorice şi arheologice asupra cetăţii de la Caraşova-Dealul Grad, com. Caraşova, jud. Caraş-Severin

Autori
Limba de redactare engleză
Descriptori
Excerpt În prezentul articol, autorii realizează o analiză a literaturii istorice din România şi Austro-Ungaria cu privire la cetatea de la Caraşova-Grad (com. Caraşova, jud. Caraş-Severin, în evul mediu cunoscută în special cu numele de Krassófővár). Prima parte a articolului cuprinde o localizare exactă a cetăţii pentru a evita confuzii cu alte cetăţi cu un nume asemănător (Krassóvár) sau presupuse ca existând de-a lungul râului Caraş şi având acelaşi nume. Partea a doua este o analiză a literaturii istorice (de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din secolele XI şi XXI) cu privire la cetate şi la confuziile care s-au creat în legătură cu ea. Acestea s-au datorat în special faptului că pe acelaşi râu, la vărsarea în Dunăre, cât şi pe cursul său superior existau două cetăţi cu nume relativ asemănătoare. Mai mult decât atat, cetatea de lângă Dunăre mai purta şi un alt nume, Haram pe lângă cel de Krassóvár. Câteva confuzii datorate stadiului cercetărilor, unor preluări sau citiri defectuoase a unor informaţii precedente, au declanşat apariţia unei întregi literaturi, din păcate fără valoare şi acoperire reală. Din punct de vedere istoric, lucrurile au fost clarificate abia în 1987 de către istoricul maghiar Gy. Györffy. Supoziţia sa conform căreia este vorba de două cetăţi distincte, dar cu nume asemănătoare aflate pe cursul aceluiaşi râu, Caraş, a fost confirmată şi arheologic în urma a trei campanii de săpături ( 1998, 2000, 2001). În finalul articolului sunt amintite sursele istorice care privesc exclusiv cetatea Caraşova (Krassófővár), excluzându-le pe cele referitoare la Haram (Krassóvár).
Paginaţia 3-13
Descarcă fişierul
Titlul volumului de apariție
  • Muzeul Naţional; XVIII; anul 2006