Fișă de articol.

Image Alt

Le journal de voyage du Prince Charles I a Constantinople, octombre 1866 / Jurnalul călătoriei principelui Carol I la Constantinopol, octombrie 1866

Autori
Limba de redactare franceză
Descriptori
Excerpt După abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, Locotenenţa domnească a convocat parlamentul pentru a hotărî aducerea pe tron a unui principe străin dintr-o dinastie europeană, singura garanţie a menţinerii Unirii. După îndelungi dezbateri, în urma refuzului contelui Filip de Flandra, oamenii politici români şi-au oprit alegerea asupra Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Pregătirea, personalitatea, alianţele de familie ale Principelui, constituiau garanţii solide pentru viitorul ţării. După venirea în capitală a noului Domn şi votarea noii Constituţii din 29 iunie/7 iulie 1866 principalul obiectiv urmărit de români era obţinerea firmanului de investitură din partea Sultanului. Rapiditatea cu care românii puseseră Puterile Garante în faţa faptului împlinit, folosindu-se de o serie de evenimente internaţionale favorabile lor, au iritat sensibilitatea Turciei şi a unora dintre vecinii Principatelor, temătoare de schimbarea echilibrului european. Tocmai de aceea confirmarea noii domnii era esenţială. Primele tratative duse cu Turcia au avut ca rezultat respingerea condiţiilor pentru obţinerea investiturii, considerate de oamenii politici români umilitoare şi ofensatoare. După tratative dure diplomaţii români au obţinut condiţii rezonabile şi la 9/21 octombrie 1866 Principele Carol a plecat spre Constantinopol. În ciuda a numeroase capcane de protocol care urmăreau umilirea reprezentantului ţării, Principele a ştiut să le evite cu eleganţă şi abilitate atrăgîndu- şi simpatia Sultanului şi a diplomaţilor străini. Vizita a fost un succes şi a confirmat aşteptările oamenilor politici români. Principele Carol a ţinut un jurnal al acestei istorice călătorii în care descrie toate etapele, precum şi opinia lui despre desfăşurarea ei, acest document constituind o sursă documentară de cea mai mare importanţă.
Paginaţia 215-238
Descarcă fişierul
Titlul volumului de apariție
  • Muzeul Naţional; XVIII; anul 2006