Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 3 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Panduri, arnăuți, haiduci și tâlhari la 1821 / Pandours, arnaouts and hajduks in 1821, pag.45-58
2
  • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Carol al II-lea - Un cult pentru rege, pag.229-240
3
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
    • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
    • intră pe volum
Ciprian Porumbescu și lupta pentru emancipare națională a Bucovinei / Ciprian Porumbescu and the struggle for the national emancipation of Bucovina, pag.103-116
S-au listat 3 articole corespunzătoare