Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 27 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
O placă de centură descoperită la Chirnogi / Une plaque de ceinture découverte à Chirnogi, pag.197 - 200
2
Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973), pag.289-294
3
Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei / Nouvelles recherches archéologiques concernant la culture matérielle des gèto-daces de la zone est-centrale de la Valachie, pag.273-286
4
 • Muzeul Național, III, 1976  
Așezări prefeudale și feudale timpurii descoperite pe valea Mostiștei / Sites préféodales et du debut du feodalisme découverts sur la Vallée de Mostiștea, pag.221-234
5
Considerații privind istoria politică a geto-dacilor în secolele VI-II î.e.n. / Considérations sur l'histoire politique des Géto-Daces aux VIe—IIe siècles av. n.è., pag.75-80
6
 • Muzeul Național, VIII, 1994  
Cîteva date despre un antirevoluționar brăilean - Manolachi Baldoridi, pag.23-28
7
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Câteva date despre familia Zossima / Quelques dates concernant la famille Zossima, pag.97-110
8
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Generalul Gheorghe G. Eremie (1871-1922) în pagini de scrisori / Le General Georges G. Eremie (1871-1922). Pages de ses lettres, pag.245-255
9
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Pianistul Alexandru Demetriad (1903-1983) Scurtă prezentare biografică / Le pianiste Alexandre Demetriad (1903-1983) Esquise biographique, pag.356-365
10
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944). Studiu genealofic și istoric, pag.235-268
11
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Une lettre - document historique - du prince et du monseigneur Vladimir Ghika pour Pompiliu Eliade / O scrisoare - document istoric - a prințului și monseniorului Vladimir Ghyka către Pompiliu Eliade, pag.255-267
12
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Restitutio un article publie par Alexandre A. Beldiman concernant sa derniere rencontre avec le roi Charles Ier, pag.133-153
13
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Ioannis Hurmuziadis Koumbaris, un professeur grec du XIXème siècle, de Galați - Interpretations et presentation d’un fond archivistique -, pag.153-178
14
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Relațiile dintre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, celelalte fiice Delavrancea și ziaristul Timoleon Pisani / Les relations entre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, les autres filles Delavrancea et le journaliste Timoleon Pisani, pag.215-233
15
Raporturile dintre Alexandru Marghiloman și ziaristul Timoleon Pisani pe baza unor scrisori inedite / The connections between Alexandru Marghiloman and journalist Timoleon Pisani based on unpublished letters, pag.215-224
16
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Le compte Paul (Pavel) Keller -fragments de la vie et des preocupations d'un homme de l'Europe de l'Est du Xx-eme siecle. Pages de sa correspondance / Contele Paul (Pavel) Keller - Fragmente din viața și din preocupările, pag.155-165
17
 • Muzeul Național, XXIII, 2011  
Înființarea legiunii române din Italia în timpul primului război mondial. Noi documente fotografice, pag.83-94
18
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Nicolae Filipescu și relațiile sale cu ziaristul Timoleon Pisanui. Pagini din scrisori / Nicolae Filipesco et ses relations avec le journaliste Timoleon Pisani. Pages de lettres, pag.135-182
19
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Mavromati-Gorsky-Brulez o familie de militari și oameni de cultură din secolele XIX-XX / Mavromati – Gorsky – Brulez a family of officers and intellectuals from the 19th and 20th centuries, pag.83-104
20
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Ilie Ighel-Deleanu (1870-1938) și al său dicționar de rime. O carte rară / Ilie Ighel-Deleano (1870-1938) et son dictionnaire de rimes. Un livre rare, pag.115-
21
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Două scrisori trimise de Maria și Ion Heliade Rădulescu lui Grigore Zossima, la Brussa, în 1852 și 1853 / Deux lettres envoyées par Maria, pag.75-84
22
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Ștefan Mihăileanu – Timoleon Pisani – Simion Pauker. Trei gazetari de diverse nuanțe și origini. Relațiile dintre ei / Ștefan Mihăileanu – Timoleon Pisani – Simion Pauker, pag.113-128
23
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) în câteva scrisori inedite / Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) in some yet unpublished letters, pag.101-110
24
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Octavian Goga în Primul Război Mondial pe baza unor documente din Arhiva Timoleon Pisani, pag.105-118
25
 • Muzeul Național, XXX, 2018  
A.D. Xenopol în câteva scrisori și mărturii inedite, pag.55-68
26
 • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Câteva „bilete de vaccin” din secolele XIX-XX, pag.139-153
27
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
Episoade medicale pe vreme de război. 1940–1943. Cadre medicale și răniți. Spitalul Z.O. 406 în Transnistria / Episodes de la vie medicale en temps de guerre. 1940–1943. Cadres sanitaires et blessés. L’hopital Z.O. 406 dans la Transnistrie, pag.215-249
S-au listat 27 de articole corespunzătoare