Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 23 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, VIII, 1994  
O garnitură de bijuterii din aur atribuită voienicesei Maria Burada, pag.53-58
2
 • Muzeul Național, VIII, 1994  
Cartea-manusacris "Wanderstab" - lucrare realizată de Carmen Sylva, pag.77-84
3
Bijuteriile reginei Maria / Queen Mary's jewellery, pag.211-227
4
Unele considerații privind problematica organizării secției de istorie contemporană în muzeu / Quelques considerations concernant les problèmes de l'organisation de la section d'histoire contemporaine dans le musée, pag.190-206
5
Regele Carol I ctitor și protector al patrimoniului cultural / Le roi Charles I-er, fondateur et protecteur du patrimoine culturel, pag.107-114
6
Încoronarea de la Alba-Iulia. Mărturii iconografice din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Le Couronnement de Alba iulia Preuves Iconographiques du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie., pag.155-160
7
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Modernitatea lui Dinicu Golescu / La modernité de Dinicu Golescu, pag.89-96
8
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Vizita regelui Ferdinand și a reginei Maroa în Marea Britanie, 12-15 mai 1924 / La visite du Roi Ferdinand et de la Reine Marie en Grande Bretagne. 12-15 Mai 1924, pag.249-254
9
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Maria Mișu Pop - reprezentantă a mișcării feministe românești în perioada interbelică / Maria Mișu Pop - représentante du mouvement féministe roumain pendant l a période d'entre-guerres, pag.357-364
10
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Aspecte ale ceremonialului de la curtea regelui Carol I / Aspect du cérémonial à la cour du Roi Charles I er, pag.219-225
11
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Contribuția Anicăi Davila la dezvoltarea azilului Elena Doamna / La contribution d'Anica Davila au développement de l'Asile Elena Doamna, pag.177-182
12
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Despre moda feminină și accesoriile ei la sfîrșit de secol XIX și început de secol XX / Sur la mode féminine et ses accessories à la fin du XIX siècle et au commencement du XX siècle, pag.271-276
13
Ceremonia ospețelor la curtea domnească în secolul al XVIII-lea / La ceremonie des festins a la cour princiere au XVIIIème siècle, pag.111-119
14
Duelul la români. Reglementări și cazuri celebre / Le duel chez les roumains. Reglements et cas célébrés, pag.202-210
15
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Testamentele reginei Maria, pag.417-425
16
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Considerații cu privire la exilul românesc din perioada 1946-1984, pag.543-553
17
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Mărturii inedite despre exilul lui Mihail Fărcășanu / Temoigmages inedits concernant l’exile de Michel Fărcășano, pag.413-422
18
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Romanian foreign policy and Carol I, pag.167-179
19
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Le dernier voyage du roi Ferdinand sur le Danube, pag.257-262
20
Despre bijuteriile și rochiile reginei Maria / About the jewellery and the dresses of the Queen Mary, pag.265-276
21
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Regina Maria. Cugetări despre viață / Queen Marie – Thoughts about life, pag.177-183
22
 • Muzeul Național, XXII, 2010  
Bucureștii în vara anului 1944. Pagini de jurnal / Summer of 1944 in Bucharest. A diary, pag.149-154
23
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Constantin D. Aricescu. O viață închinată culturii românești / Constantin D. Aricescu. A life devoted to romanian culture, pag.101-108
S-au listat 23 de articole corespunzătoare