Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 11 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, XXIII, 2011  
Despre colecția de artă plastică donată de scriitorul Mihai Tican Rumano muzeului din Câmpulung / The art collection donated by writer Mihai Tican Rumano to the museum of Câmpulung, pag.127-135
2
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Prima lucrare despre obstetrică scrisă în Țările Române / The first book on obstetrics written in the Romanian Principalities, pag.83-90
3
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Redescoperirea Asiriei în secolul al XIX-lea. Săpăturile arheologice întreprinse de Victor Place la Khorsabad / The rediscovery of Assyria in the 19th century. The archaeological excavations of Victor Place at Khorsabad, pag.133-152
4
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Un raport de evaluare psihiatrică de la 1855. A psychiatric evaluation report from 1855, pag.75-84
5
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Albert de Burton – Un călător străin prin Țările Române la 1868 / Albert de Burton, A foreign traveller through the romanian lands in 1868, pag.85-92
6
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Călătoria lui Nicolae Kretzulescu în Egipt decembrie 1868 – martie 1869 / Nicolae Kretzulescu’s voyage to Egypt December 1868 - March 1869, pag.93-100
7
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Două nunți domnești la curtea lui Bibescu Vodă / Two princely weddings at Prince Bibescu 's court, pag.71-78
8
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Scrisori către mama. Contribuții la genealogia familiei Bengescu, pag.59-69
9
 • Muzeul Național, XXX, 2018  
Documente de secol XIX și XX din colecția Muzeului Național De Istorie A României referitoare la conacul și moșia Micșunești din județul Ilfov, pag.47-53
10
 • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Despre tentativa de sinucidere în Țara Românească, în prima parte a secolului al XIX-lea, pe baza unor documente din fondul arhivistic „Vornicia temnițelor”, pag.71-79
11
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
Bărbatul posac din meditațiile lui Livanie. Prescurtare. O traducere de secol XIX din retorul grec Libanius / The morose man from Livanie’s meditations. Abridgement. A 19th century Romanian translation from the Greek rhetor Libanius, pag.21-32
S-au listat 11 articole corespunzătoare