Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Mărturii inedite din coloniile de muncă de la Canal / Unpublished testimony from the Danube - Black Sea channel, pag.390-405
2
Tribunalul poporului - instrument al justiției proletare - / The people` s court - An instrument of popular justice, pag.425-443
3
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Procesul politic. Origine și dezvoltare, pag.435-462
4
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Colectivizarea și lupta de clasă în caricatura din presa vremii, 1949-1959 / The collectivization and the class struggle in caricature. 1949 – 1959, pag.389-412
5
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
1945 - The early days of institutionalized communist propaganda / 1945 – Începuturile propagandei comuniste instituționalizate, pag.340-357
6
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
23rd of August – National day of Communist Romania, pag.269-280
7
Queen Mary's last letter to her children / Ultima scrisoare a Reginei Maria adresată copiilor, pag.253-258
8
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Învățămîntul de partid, instrument de îndoctrinare ideologică / Communist Party education as instrument of ideological indoctrination, pag.215-245
9
 • Muzeul Național, XXIII, 2011  
Presa străină despre restaurația din 1930 / Foreign press about 1930` restoration, pag.93-100
10
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Impactul propagandei. România reală. Anul 1945 / The impact of propaganda. Real Romania. The year 1945, pag.305-317
11
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Scandal la Teatrul Național sau manipularea opiniei publice? / A scandal at the National Theatre or a manipulation of the public opinion?, pag.239-250
12
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Atitudinea americanilor față de vizita Reginei Maria în Statele Unite, pag.153-159
13
 • Muzeul Național, XXX, 2018  
Trupa de la „Grigoriu”, pag.69-89
S-au listat 13 articole corespunzătoare