Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 16 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Observații cu privire la societatea țaratului vlaho-bulgar al asăneștilor în lumina bibliografiei selective / Quelques remarques relatives à la société de l’empire Vlaquo-Bulgare des Assénides à la lumière de sa bibliographie sélective, pag.3-31
2
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Les rapports feudo-vasaliques et les alliances militaires dans l'empire des Asenides /1185-1207) / Natura raporturilor feudalo-vasalice și alianțele militare în Țaratul Asăneștilor (1185-1207), pag.15-32
3
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Relations féodales et alliances militaires dans l’empire des Asénides du point de vue de la Religion (1207-1241), pag.39-53
4
A physical and moral portrait of Balkan Vlachs in historical sources (Ix-XII centuries) / Despre portretul fizic și moral al vlahilor balcanici în sursele istorice (secolele IX-XII), pag.3-9
5
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Despre cultul bizantin al sfinților militari în Țaratul Asăneștilor / about the byzantine cult of the warrior saints in the Asen`s tsardom, pag.3-16
6
 • Muzeul Național, XXII, 2010  
Scurtă privire asupra strategiilor și tacticilor militare ale fraților Asănești / Coup d’œil sur les strategies et les tactiques militaires des Assanides (1185-1207), pag.5-16
7
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Aspecte ale organizării eclesiastice în Țaratul Asăneștilor, pag.7-25
8
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Școala artistică metropolitană din Tîrnovo și influența ei la dezvoltarea artelor în Balcani / The Metropolitan Artistic School of Tărnovo and its influence on the development of arts in the Balkans, pag.7-34
9
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Însemnări și mărturii neprețuite din cuprinsul unei donații liturgice a familiei Mihail Kogălniceanu / Notes and priceless information from a liturgical donation of the family Mihail Kogălniceanu, pag.153-170
10
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Ipostaze ale identităților și alterităților etnice și politice din Balcani în timpul stăpânirii bizantine (1018-1185) / Aspects of the ethnic and political identities and othernesses in the Balkans during the Byzantine domination (1018-1185), pag.7-27
11
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Problematica războiului civil de șapte ani din cadrul Țaratului Asăneștilor (1211–1218). Studiu de caz / The problematics of the seven years’ civil war waged in the Vlacho-Bulgarian Empire (1211 – 1218). Case study, pag.7-24
12
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Un hrisov de întăritură și danie acordat de Grigorie Alexandru Ghica Voievod lui Ioniță Cerchez / A coefirmation and donation act granted by Prince Grigorie Alexandru Ghica to Ioniță Cerchez, pag.37-48
13
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Scurtă incursiune în istoria cetăților Țaratului Asăneștilor (1185-1280), pag.11-33
14
 • Muzeul Național, XXX, 2018  
Câteva considerații privind creștinarea Bulgariei și începuturile culturii slave vechi, pag.5-16
15
 • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Fortificațiile Asăneștilor de pe limesul median al Dunării de Jos. Conexiuni istorice cu spațiul românesc riveran, pag.5-26
16
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
O privire retrospectivă asupra „Psăltirii svântului proroc David… pre versuri tocmită”. Sinteze muzeologice și tendințe bibliofile / A retrospective view on the Psalter of the holy prophet David… composed in verse. Museological and bibliophilic syntheses, pag.5-20
S-au listat 16 articole corespunzătoare