Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 3 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XXII, 2010  
Ford Motor Company in Romania, pag.119-140
2
  • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Buying The American Dream? On American – Style Consumption In Romania (1919 – 1940), pag.161-184
3
  • Muzeul Național, XXX, 2018  
“I am telling you in a friendly way:It’s a re - mark - able car!”: advertising American cars in interwar Romania, pag.265-307
S-au listat 3 articole corespunzătoare