Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 4 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Un nobil bucovinean la București și resuscitarea studiilor genealogice românești / Un noble de Bucovine a Bucarest et la ressuscitation des etudes genealogiques roumains, pag.157-173
2
  • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Autour de la genealogie de Ion Antonescu / Despre genealogia lui Ion Antonescu, pag.297-314
3
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Spătarul Dimitrie Ramadan și familia sa: Contribuții privind un boier cărturar trecut cu vederea / Le spathaire Dimitrios Ramadanis et sa famille. contributions concernant un boyard lettré ignoré, pag.69-77
4
Un temoignage anglo-australiene sur la Transsylvanie / O mărturie anglo-australiană asupra Transilvaniei, pag.31-43
S-au listat 4 articole corespunzătoare