Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 22 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Tezaurul României la Moscova / Le Trésor de la Roumanie a Moscou, pag.255-262
2
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Legislația în domeniul cultural adoptată de parlamentul "ales" la 19 noiembrie 1946, pag.383-397
3
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Carol I - Protector al culturii naționale / Charles I le protecteur de la culture nationale, pag.200-203
4
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Contribuția Anicăi Davila la dezvoltarea azilului Elena Doamna / La contribution d'Anica Davila au développement de l'Asile Elena Doamna, pag.177-182
5
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Relațiile României cu Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și Tratatul de la Varșovia / Les relations de la Roumanie avec le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle et le Traité de Varsovie, pag.366-377
6
Gheorghe I. Brătianu - de la personalitate publică la martir politic în închisoarea comunistă de la Sighet / Georges I. Brătianu - Personalité publique et martyr politique dans la prison communiste de Sighet –, pag.389-397
7
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Legislația financiar-bancară adoptată în România între 1944 și 1948, pag.515-528
8
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Aspecte privind epurările politice în administrația publică centrală și locală (1944-1945) / Des aspects concernant les epurations politiques dans l’administration publique centrale et locale (1944 – 1945), pag.351-375
9
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Des aspects concernat a les epurations politiques de la presse Roumaine.1945 / Aspecte referitoare la epurările politice din presa română. 1945, pag.333-338
10
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Historical and Archaeological Temporary Exhibitions organized by Romanian Regional Museums and their relationships with local communities, pag.349-359
11
1945. Repression against romanian print media-related issues / 1945. Aspecte privind represiunea în presa scrisă românească, pag.317-326
12
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Aspecte privind epurările politice în administrația publică locală în România anului 1948 / Aspects regarding the political purges in the local public administration in the 1948 Romania, pag.259-274
13
 • Muzeul Național, XXII, 2010  
Din redacțiile gazetărești în boxa acuzațiilor (mai-iunie 1945) / From editorial offices to the accusation dock (May – June 1945), pag.155-172
14
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Pamfil Șeicaru - gazetar și inculpat în contumacie - 30 mai-4 iunie 1945 / Pamfil Șeicaru - Journalist and defendant tried in absentia 30 May – 4 June 1945, pag.325-334
15
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Nichifor Crainic - între acuzațiile puterii comuniste și propria sa apărare / Nichifor Crainic – Between the accusations of the communist power and his own defence, pag.279-296
16
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Inedite mărturii de arhivă privind reprimarea politică a presei românești la începutul anului 1946 / Unedited archival evidences on the political repression of the romanian press at the beginning of the year 1946, pag.321-331
17
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Administrația publică centrală și locală – Represiune sau supunere (1946 – 1947) / The Central And Local Public Administration – Repression Or Subjection (1946 – 1947), pag.263-271
18
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Marele Război în litografii și tablouri aflate în patrimoniul de artă plastică al Muzeului Național de Istorie a României / The Great War in lithographs and paintings from the plastic arts collection of the National History Museum of Romania, pag.123-132
19
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Frontul Războiului de Independență Reprezentat în „The Illustrated London News, pag.71-78
20
 • Muzeul Național, XXX, 2018  
Bijutieri și fotografi furnizori ai casei regale a României. Sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, pag.183-203
21
 • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Deportarea basarabenilor în Siberia la jumătatea secolului al XX-lea. Mărturii istorice regăsite în arta plastică de peste Prut, pag.315-330
22
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
Brătienii în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / The Brătianu family in the collections of the National History Museum of Romania, pag.77-89
S-au listat 22 de articole corespunzătoare