Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
O agrafă cu stema voievodului Scarlat Grigore Ghica / Une agrafe au blason du principe Scarlat Grigore Ghica, pag.53-56
2
"G-K", o monogramă din secolul al XVII-lea a asociației meșterilor căhlari din Brașov / "G - K" - Un monogramme du XVII ème siècle de l'association des maîtres de carreaux de poêles de Brașov, pag.54-60
3
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Cahle medievale descoperite la castelul Lăzarea / Middle Age stove tiles discovered at Lãzarea castle, pag.33-52
4
Sigiliile inelare și stema lui Udriște Năsturel / The ring seals and Udriște Nasturel's arm, pag.23-30
5
  • Muzeul Național, XXI, 2009  
Vasile Zugrav - un meșter iconar din Săliște, județul Sibiu, 1702 / Vasile Zugrav - An icon painter, active in Săliște, Sibiu County, 1702, pag.45-51
6
  • Muzeul Național, XXII, 2010  
Cahle medievale cu reprezentări de călărați valahi descoperite la Orașul de floci - documente instorice / Medieval stove tiles decorated with reprezentations of valach horsemen uncovered at the Floci city - Historical documents, pag.31-48
7
  • Muzeul Național, XXV, 2013  
Marcu, fiul principelui Petru Cercel (1583 – 1585) cahle medievale descoperite la Cerbureni, jud. Argeș, și la Târgoviște, jud. Dâmbovița (Curtea Domnească și zona Bisericii Stelea) / Marcu, prince Petru Cercel’ son (1583 – 1585) medieval stove, pag.47-66
S-au listat 7 articole corespunzătoare