Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, XXIII, 2011  
Un posibil mitropolit necunoscut al Severinului din decenul 9 al secolului al XIV-lea / Un possible metropolite inconnu de Severin de la 9e decennie du XIVe siecle, pag.13-20
2
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Considerații privind datarea și contextul în care și-a încetat existența mitropolia Severinului / Considerations concernant la datation et le contexte en qui a casse sa existence la metropolie de Severin, pag.27-37
3
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Considerații asupra politicii antiotomane promovate de domnul țării românești Alexandru Aldea între 1431-1432 / Considerations on the anti-ottoman policy promoted by Alexander Aldea, prince of Wallachia between 1431-1432, pag.35-46
4
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Scurte considerații asupra începuturilor organizării bisericii din Scythia Minor. Primii episcopi / Brief considerations on the beginnings of the organization of the church in Schytia Minor. The first bishops, pag.29-36
5
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
De la episcopia Ungrovlahiei la Mitropolia «A toată Ungrovlahia». Scurte considerații privind începuturile organizării Bisericii Țării Românești / From The Episcopate Of Ungro-Wallachia To The Metropolitan Church Of “All Ungro-Wallachia”., pag.25-33
6
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Martiri voluntari și cvasi-voluntari de la Dunărea de Jos din secolul al IV-lea / 4" century voluntary and quasi-voluntary martyrs from the Lower Danube, pag.7-22
7
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Aspects of the governance of theme Paristrion Paradunavon) in the 11th century: Associated governments, pag.1-10
8
 • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Contribuția locuitorilor din județul Sibiu la «Fondul jertfelor liniei demarcaționale» (1919), pag.221-227
9
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
Participarea românilor din fostul județ Alba Inferioară la Primul Război Mondial (1914-1918) / Romanians from the former county of Alba Inferioară that participated in the First World War (1914-1918), pag.117-138
S-au listat 9 articole corespunzătoare