Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XXV, 2013  
O carte poștală suspectă pe fundalul răscoalelor țărănești de la 1907. Anarhiștii intră în atenția poliției / The adventures of a postcard during the 1907 peasant uprising: The anarchists put under police surveillance, pag.171-177
2
  • Muzeul Național, XXVII, 2015  
De la practică în cadrul partidului comunist la experiență de viață cotidiană: Autocritica în scrisoarea autobiografică a lui Leonte Baltaga din data de 5 Martie 1971 Modèle Officiel et vie quotidienne en Roumanie Socialiste, pag.299-310
3
  • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Arts' response to the Macedonian question: an analysis of Evan gelos Moustakas 'Alexander the Great sculptural complex in Thessaloniki / Răspunsul artelor la problema Macedoniei: O privire critică asupra complexului statuar Alexandru cel Mare realizat de Evangelos Moustakas la Salonic, pag.234-256
4
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Ghidajul interactiv și educația muzeală. Studiu de caz: programul educațional „o oră prin tranșee: să descoperim împreună Marele Război”, pag.295-309
5
  • Muzeul Național, XXX, 2018  
Tudor Dinu - oamenii epocii fanariote: chipuri din bisericile Țării Românești și Moldovei, București, Humanitas, colecția istorie, 2018, pag.393-396
6
  • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Parcursurile intelectuale ale unei traduceri: „Manualul” lui Epictet în traducerea neogreacă realizată de Dimitrios N. Darvaris (1799), pag.55-62
S-au listat 6 articole corespunzătoare