Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Instaurarea comunismului în România. Percepții ale Seviciului special de informații / Installment of the communist regime in Romania. Perceptions of the Special Intelicence Service, pag.373-378
2
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Colectivizarea și lupta de clasă în caricatura din presa vremii, 1949-1959 / The collectivization and the class struggle in caricature. 1949 – 1959, pag.389-412
3
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
23rd of August – National day of Communist Romania, pag.269-280
4
  • Muzeul Național, XXI, 2009  
Învățămîntul de partid, instrument de îndoctrinare ideologică / Communist Party education as instrument of ideological indoctrination, pag.215-245
5
  • Muzeul Național, XXII, 2010  
Problema transilvăneană în propaganda românească din cel de-al doilea război mondial - proganda prin radio / The transylvanian issue in the romanian propaganda during the Second World War, pag.141-147
6
  • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Impactul propagandei. România reală. Anul 1945 / The impact of propaganda. Real Romania. The year 1945, pag.305-317
7
  • Muzeul Național, XXV, 2013  
Serviciul fotografic al armatei și contribuția sa la iconografia războiului cel mare / The army's photographic service and its contribution to the iconography of the Great War, pag.179-238
8
  • Muzeul Național, XXV, 2013  
Protocol și propagandă (ianuarie 1948) / Protocol and propaganda (January 1948), pag.297-304
9
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Simboluri și însemne medievale folosite de armata celui de-al Treilea Reich. Studiu de caz. Marca divizională a Leibstandarte SS Adolf Hitler, pag.239-250
S-au listat 9 articole corespunzătoare