Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Un album al oștirii de la finele secolului al XIX-lea - necunoscut /album of the army from the end of the 19th century - unpublished, pag.117-126
2
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Uniformele serviciului sanitar al armatei române 1830-1895 / The uniforms of the Romanian Army Medical Corps 1830-1895, pag.128-148
S-au listat 2 articole corespunzătoare