Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Date noi privind formarea poporului român și utilizarea lor în muzeele de istorie / Dates nouvelles au sujet de la formation du peuple roumain et leur utilisation dans les musées d’histoire, pag.17-21
2
Prezența activă în spiritualitatea românească cintemporană a muzeelor memoriale "George Cișbuc" și "Liviu Rebreanu" din județul Bistrișa-Năsăud /, pag.75-81
3
Contribuția cercetărilor arheologice din județul Maramureș la realitatea expoziției de bază a secției de istorie a Muzeului din Baia Mare /, pag.155-158
4
Cu privire la oglindirea în muzeele de istorie a tematicii agrare și problemei țărănești de-a lungul perioadei moderne a istoriei României /, pag.165-168
5
Puncte de referință în ilustrarea lupei antifasciste la Muzeul Olteniei / Points de référence dans l'illustration de la lutte antifasciste au Musée de l'Olténie, pag.533-536
6
  • Muzeul Național, III, 1976  
Politica internațională a P.C.R. reflectată în Muzeul de Istorie al R.S. România / La politique internationaliste du P.C.R., telle qu'elle se reflète dans l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R.S. de Roumanie, pag.473-478
7
Modernizarea expunerii permanente - imperativ pentru competivitate. Proiect pentru Muzeul Colecțiilor de Artă / La modernisation de l'exposition permanente - imperative pour la compétition. Projet pour le Musée des Colections d'Art, pag.315-319
S-au listat 7 articole corespunzătoare