Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XXVI, 2014

ISSN:1015-0323
Anul:2014
Referință:XXVI, anul 2014
Descarcă fișierul:


Urmează 25 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XXVI, 2014 Ipostaze ale identităților și alterităților etnice și politice din Balcani în timpul stăpânirii bizantine (1018-1185) / Aspects of the ethnic and political identities and othernesses in the Balkans during the Byzantine domination (1018-1185), pag.7-27
2 Muzeul Național, XXVI, 2014 Scurte considerații asupra începuturilor organizării bisericii din Scythia Minor. Primii episcopi / Brief considerations on the beginnings of the organization of the church in Schytia Minor. The first bishops, pag.29-36
3 Muzeul Național, XXVI, 2014 Instituții, demnitari și documente cu caracter religios în Islamul otoman / Institutions, dignitaries and religious documents in ottoman Islam, pag.37-43
4 Muzeul Național, XXVI, 2014 Panduri, arnăuți, haiduci și tâlhari la 1821 / Pandours, arnaouts and hajduks in 1821, pag.45-58
5 Muzeul Național, XXVI, 2014 Planul Borroczyn. Scurt istoric / The Borroczyn plan. A short history, pag.59-74
6 Muzeul Național, XXVI, 2014 Un raport de evaluare psihiatrică de la 1855. A psychiatric evaluation report from 1855, pag.75-84
7 Muzeul Național, XXVI, 2014 Medalia din aur emisă cu ocazia jubileului de 25 de ani de domnie a regelui Carol I / The gold medal for the 25th jubilee of the reign of Charles I, pag.85-93
8 Muzeul Național, XXVI, 2014 Aniversări în memoria lui Avram Iancu / Anniversaries in memory of Avram Iancu, pag.95-114
9 Muzeul Național, XXVI, 2014 Ilie Ighel-Deleanu (1870-1938) și al său dicționar de rime. O carte rară / Ilie Ighel-Deleano (1870-1938) et son dictionnaire de rimes. Un livre rare, pag.115-
10 Muzeul Național, XXVI, 2014 Casa inginerului Nicolae Cerkez din București. Povestea unei reședințe dispărute și a celor care au locuit-o / The house of engineer Nicolae Cerkez in Bucharest, pag.125-173
11 Muzeul Național, XXVI, 2014 Un serviciu de ceai tête-à-téte, din porțelan, marcat Meissen, aflat în patrimoniul M.N.I.R. / The tête- à -tête tea set, made out of porcelain, marked Meissen, found in the M.N.I.R patrimony, pag.175-193
12 Muzeul Național, XXVI, 2014 Asasinatul de la Sarajevo. Un raport official / The Sarajevo assassination. An official report, pag.195-200
13 Muzeul Național, XXVI, 2014 Vizitele familiei regale române în Rusia la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea și vizita de răspuns a împăratului Nicolae al II-lea la Constanța în anul 1914 / The visits of the romanian royal family in Russia, pag.201-214
14 Muzeul Național, XXVI, 2014 Societatea basarabeană și presa locală în vara anului 1914. Sentimentul apropiatei catastrophe / The bessarabian society and the local press in 1914. The prediction of the up-coming catastrophe, pag.215-222
15 Muzeul Național, XXVI, 2014 Impresii din campania 1916-1920, aparținând sergentului Mihăilescu I. Ștefan din cadrul diviziei a 15-a Constanța / impressions from the 1916-1920 military campaign of sergeant Mihăilescu I. Ștefan from the 15th division Constanta, pag.223-228
16 Muzeul Național, XXVI, 2014 Regele Mihai școlar / King Michael in school, pag.229-244
17 Muzeul Național, XXVI, 2014 Modul de viață al intelectualității române din interbelic. Studiu de caz – Jurnalele / The lifestyle of romanian intellectuals during the interwar period. Case study – Journals, pag.245-251
18 Muzeul Național, XXVI, 2014 Principesa Ileana a României și Părintele Arsenie Boca / Princess Ileana of Romania and Father Arsenie Boca, pag.253-268
19 Muzeul Național, XXVI, 2014 Atitudinea ziaristului român Stelian Popescu și a ziarului Universul față de “problema evreiască” în perioada 1936-1944 / The attitude of romanian journalist Stelian Popescu, pag.269-295
20 Muzeul Național, XXVI, 2014 Partidele și războiul. Poziția Partidului Național Liberal, Partidul National Țarănesc, Partidul Comunist Român față de războiul din Est ( iunie 1941- aprilie 1943) / The parties and the war., pag.297-308
21 Muzeul Național, XXVI, 2014 Aspecte din legislația socială adoptată de guvernul condus de Constantin Sănătescu (23 august - 6 decembrie 1944) / Aspects from the social legislation adopted by the government led by Constantin Sănătescu (23 August – 6 December 1944), pag.309-319
22 Muzeul Național, XXVI, 2014 Inedite mărturii de arhivă privind reprimarea politică a presei românești la începutul anului 1946 / Unedited archival evidences on the political repression of the romanian press at the beginning of the year 1946, pag.321-331
23 Muzeul Național, XXVI, 2014 Drumul României către NATO:Percepția candidaturii românești în presa Euro-Atlantică / Romania’s road to NATO: The perception of the romanian candidacy in the Euro -Atlantic press, pag.333-340
24 Muzeul Național, XXVI, 2014 Muzeul Național Cotroceni - Între muzeografia interpretativă și cea constructivistă / The Cotroceni National Museum – Between interpretative and constructivist museography, pag.341-350
25 Muzeul Național, XXVI, 2014 „Dezghețul” lui N. Hrușciov și problema Basarabiei / Hrusciov’s de-Stalinization and the issue of Bessarabia, pag.351-354
S-au listat 25 de articole corespunzătoare