Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XI, 1999

ISSN:1015-0323
Anul:1999
Referință:XI, anul 1999
Descarcă fișierul:


Urmează 33 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XI, 1999 Istorie și ideologie în cronistica munteană a secolului al XVII-lea. Modelul guvernării ideale /History and Ideology in the Chronicles of XVIIth century Muntenia. Model of Ideal Governing., pag.5-14
2 Muzeul Național, XI, 1999 O lecție franceză despre sud-estul Europei la începutul secolului al XIX-lea / Une leçon française relative à l'Europe de sud-est au commencement du XlX-eme siècle., pag.15-21
3 Muzeul Național, XI, 1999 Unele aspecte ale crizei financiare din Țara Românească. 1834-1836 / Quelques aspects de la crise financière de la Valachie. 1834 - 1836., pag.23-26
4 Muzeul Național, XI, 1999 Ion Heliade Rădulescu. Idei filosofice, politice și pedagogice / Ion Heliade Rădulescu. Idées philosophiques, politiques et pédagogiques, pag.27-31
5 Muzeul Național, XI, 1999 Lupta Goleștilor pentru apărarea diplomatică a revoluției române de la 1848-1849 /La lutte des Golești pour la souvegarde diplomatiques de la révolution roumaine de 1848-1849., pag.33-42
6 Muzeul Național, XI, 1999 Viața mondenă a societății bucureștene în timpul și după revoluția de la 1848 / The high Society of Bucharest and its Fashionable Life during and after the 1848 Revolution., pag.43-48
7 Muzeul Național, XI, 1999 Contribuția lui Ion Cîmpineanu la lupta pentru unitate și independență / La contribution de Ion Câmpineanu dans la lutte pour l'unité et l'indépendance., pag.49-53
8 Muzeul Național, XI, 1999 Studenți români în Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Manuale școlare / Des ex-étudiants roumain en France dans la deuxième moine du XIXème siècle. Manuels scolaires., pag.55-58
9 Muzeul Național, XI, 1999 Independența României și "concertul european" 1875-1878 / L'indépendance de la Roumanie et 'Le Concert européen' 1875 -1878., pag.59-84
10 Muzeul Național, XI, 1999 Picturi puțin cunoscute cu subiecte din războiul de independență datorate lui Johann Nepomuk Schonberg / Lesser - Known paintings by Johann Nepomuk Schônberg inspired by the war of Independence of 1877 - 1878., pag.85-105
11 Muzeul Național, XI, 1999 Regele Carol I ctitor și protector al patrimoniului cultural / Le roi Charles I-er, fondateur et protecteur du patrimoine culturel, pag.107-114
12 Muzeul Național, XI, 1999 Fundația universitară Carol I. Cîteva considerații / La Fondation Universitaire "Charles l-er". Quelques considérations, pag.115-121
13 Muzeul Național, XI, 1999 Vlașca 1907. Țăranii au fost instigați la răscoală / Vlașca 1907. Les paysans ont été instigués à la revolte., pag.123-130
14 Muzeul Național, XI, 1999 Intransigența lui Ion I.C. Brătianu la Conferința Păcii de la Paris/ L'intransigeance de Ion I.C. Brătianu à la Conférence de Paix de Paris., pag.131-138
15 Muzeul Național, XI, 1999 Așezămîntul cultural Ion I.C. Brătianu / The Ion I.C. Brătianu cultural foundation., pag.139-145
16 Muzeul Național, XI, 1999 Regina Maria și războiul de întregire națională / La Reine Marie et la guerre d'achèvement de l'unité nationale., pag.147-153
17 Muzeul Național, XI, 1999 Încoronarea de la Alba-Iulia. Mărturii iconografice din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Le Couronnement de Alba iulia Preuves Iconographiques du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie., pag.155-160
18 Muzeul Național, XI, 1999 Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia, pag.161-168
19 Muzeul Național, XI, 1999 Politica României de reglementare a datoriei externe de război / Romania's policy of regulation the external duties of war., pag.169-176
20 Muzeul Național, XI, 1999 Regina Maria printre românii din Statele Unite / Queen Marie amidst the Romanians in the United States, pag.177-181
21 Muzeul Național, XI, 1999 România și succesiunea la tronul Greciei din toamna anului 1922 / La Roumanie et la succeston au throne de la Grèce en automne de l'année 1922., pag.183-189
22 Muzeul Național, XI, 1999 Expoziția și tîrgul de mostre ale industriei românești din 1921 - un fond inedit de clișee pe sticlă / L'exposition et la foire d'échantillons de l'industrie Roumaine de 1921. Un fond inédit de clichés en verre., pag.191-198
23 Muzeul Național, XI, 1999 Nicolae Iorga și Gheorghe I. Brătianu, două conștiințe istorice în acțiune politică / Nicolae Iorga und Gheorghe I. Brătianu. politische handlung zweier historiker., pag.199-210
24 Muzeul Național, XI, 1999 Festivitățile aniversării a 50 de ani de la inaugurarea castelului Peleș / Les manifestations de l'anniversaire des 50 années depuis l'inauguration du Château Peleș., pag.211-219
25 Muzeul Național, XI, 1999 Informații inedite referitoare la mișcarea liberală dîmbovițeană /Informations inédites concernant le mouvement liberal dans le departament de Dâmbovița, pag.221-229
26 Muzeul Național, XI, 1999 Aspecte privind raidurile aeriene aliate efectuate asupra României în al doilea război mondial și tratamentul acordat prizonierilor anglo-americani /, pag.231-337
27 Muzeul Național, XI, 1999 Alexandru Padina - integrarea pictorului în istoriografia picturii românești interbelice / Alexandru Padina - the Painter's integration into the inter-war historiography of the Romanian painting, pag.239-250
28 Muzeul Național, XI, 1999 Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Spiridon Georgescu / Contributions to the study of the activity of sculptor Spiridon Georgescu, pag.251-273
29 Muzeul Național, XI, 1999 Aspecte contradictorii în opera lui P.P. Panaitescu. Slavonismul în istoria culturală a românilor / Contradictory aspects of P.P.Panaitescu's works. Slavonism in the cultural history of Roumanians, pag.275-288
30 Muzeul Național, XI, 1999 Note privind legislația protejării patrimoniului cultural mobil din România, în perioada 1946-1989 / Notes concerning the movable cultural heritage legislation in Romania (1946-1989), pag.289-305
31 Muzeul Național, XI, 1999 Reglementări în domeniul protecției patrimoniului cultural mobil - tradiții legislative și perspective pentru România / Réglementation concernant la protection du patrimoine culturel mobilier. Traditions législatives et perspectives pour la Roumanie., pag.307-314
32 Muzeul Național, XI, 1999 Modernizarea expunerii permanente - imperativ pentru competivitate. Proiect pentru Muzeul Colecțiilor de Artă / La modernisation de l'exposition permanente - imperative pour la compétition. Projet pour le Musée des Colections d'Art, pag.315-319
33 Muzeul Național, XI, 1999 Accesibilitatea copiilor cu deficiențe în Muzeul Național de Istorie a României / L'accèsibilite des enfants handicapés dans le Musée National d'Histoire de Roumanie, pag.321-326
S-au listat 33 de articole corespunzătoare