Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XIV, 2002

ISSN:1015-0323
Anul:2002
Referință:XIV, anul 2002
Descarcă fișierul:


Urmează 34 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XIV, 2002 Epoca romană târzie și cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice și geografice (partea întâi, de la 469-565) / The timeline of the raids across Middle and Lower Danube, pag.3-35
2 Muzeul Național, XIV, 2002 Câteva date de ordin istoric privind evoluția teritorială a comitatului Caraș pînă în secolul XIV / Quelques dates d'ordre historique concernant l'évolution territoriale du comté Caras jusqu'au XIV siècle-, pag.36-43
3 Muzeul Național, XIV, 2002 Aspecte din viața cotidiană a familiei lui Mihnea al II-lea Turcitul reflectate într-o corespondență particulară de epocă / De la famille de Mihnea II, qui se réfléchissent dans une correspondance privée de l'époque, pag.44-52
4 Muzeul Național, XIV, 2002 O agrafă cu stema voievodului Scarlat Grigore Ghica / Une agrafe au blason du principe Scarlat Grigore Ghica, pag.53-56
5 Muzeul Național, XIV, 2002 Titlul de Vlastelin în nomenclatura marii boierimi a Țării Românești în secolele XV-XVII / The term of Vlastelin bestowed to the great boers Of Vallachia form the XVth – to the- XVIIth century, pag.57-65
6 Muzeul Național, XIV, 2002 Franz Neuhauser cel Tânăr și epoca incunabulelor în Transilvania / Franz Neuhauser le jeune et l'époque des incunables lithographiques en Transylvanie, pag.66-97
7 Muzeul Național, XIV, 2002 Secretarul domnesc Panaiotaki Kodrika și sigiliul său / Le secrétaire princier Panaiotaki Kodrika et son sceau, pag.98-127
8 Muzeul Național, XIV, 2002 Uniformele serviciului sanitar al armatei române 1830-1895 / The uniforms of the Romanian Army Medical Corps 1830-1895, pag.128-148
9 Muzeul Național, XIV, 2002 Universitatea din București în izvoare arhivistice. 1857-1869 / L'université de Bucarest dans le sources des archives. 1857-1869, pag.149-163
10 Muzeul Național, XIV, 2002 Documente inedite bârlădene păstrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Documents inédit de Bârlad gardés dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.154-158
11 Muzeul Național, XIV, 2002 Ion C. Brătianu și societățile secrete / Ion. C. Bratiano et les sociétés secrètes, pag.159-170
12 Muzeul Național, XIV, 2002 Situația sanitară din România în rapoarte diplomatice franceze din perioada 1864-1880 (epidemii și epizootii) / La situation sanitaire de la Roumanie dans les rapports diplomatiques français durant la periode 1864-1880 (epidemies et epizooties), pag.171-176
13 Muzeul Național, XIV, 2002 Contribuția Anicăi Davila la dezvoltarea azilului Elena Doamna / La contribution d'Anica Davila au développement de l'Asile Elena Doamna, pag.177-182
14 Muzeul Național, XIV, 2002 Primele medalii bătute pentru societățile de dare la semn din București / Les premières médailles frappées pour les sociétés de tir de Bucarest, pag.183-198
15 Muzeul Național, XIV, 2002 Contribuția locuitorilor din județul Buzău la obținerea independenței / La lutte de la population du département de Buzău pour obtenir l'indépendance de la Roumanie, pag.199-205
16 Muzeul Național, XIV, 2002 Știri din presa drobrogeană despre începuturile turismului pe litoralul Mării Negre / Des nouvelles de la presse de la Dobroudja concernant les commencements du tourisme sur la Côte de la Mer Noire, pag.206-213
17 Muzeul Național, XIV, 2002 Ziaristul Timoleon Pisani (1868-1943) - schiță biografică - / Le journaliste Timoleon Pisani (1868-1943) - Esquisse biographique -, pag.214-238
18 Muzeul Național, XIV, 2002 Secvențe dintr-o vizită oficială la Peleș a împăratului Frantz Iosef I: septembrie 1896 / Sequences d'une visite officielle à Peleș de l'empereur François Joseph er I: Septembre 1896, pag.239-245
19 Muzeul Național, XIV, 2002 Regina Elisabeta în medalistică / Queen Elisabeth of Romania in the medallic art, pag.246-270
20 Muzeul Național, XIV, 2002 Despre moda feminină și accesoriile ei la sfîrșit de secol XIX și început de secol XX / Sur la mode féminine et ses accessories à la fin du XIX siècle et au commencement du XX siècle, pag.271-276
21 Muzeul Național, XIV, 2002 Cluburile bucureștilor anului 1900 / Clubs of Bucharest in 1900, pag.277-288
22 Muzeul Național, XIV, 2002 Aspecte ale vieții cotidiene consemnate în fonduri și colecții de arhivă / Des aspects de la vie cotidienne consignés dans des fonds et des collections des archives, pag.289-297
23 Muzeul Național, XIV, 2002 Constantin Prezan și procesul trădării naționale / Constantin Prezan et le procès de la trahison nationale, pag.298-306
24 Muzeul Național, XIV, 2002 Câteva plachete sportive bătute după terminarea Primului Război Mondial / Quelques plaquettes sportives frappées après la fin de la Première Guerre Mondiale -, pag.307-310
25 Muzeul Național, XIV, 2002 Despre Consiliul Superior al Muzeelor / Sur le Conseil Supérieur des Musées, pag.311-314
26 Muzeul Național, XIV, 2002 Un simplu registru de vizitatori / Un simple registre de visiteurs, pag.315-319
27 Muzeul Național, XIV, 2002 Zile de vară fierbinte acum șaizeci și doi de ani. Spicuiri din presă / Hot summer days, 62 years ago, pag.320-324
28 Muzeul Național, XIV, 2002 Un episod dramatic pe frontul de răsărit în anul 1942, relatat în memoriile unui martor ocular / Un épisode dramatique sur le front d'Est en 1942 relaté dans les mémoires d'un témoin oculaire, pag.325-330
29 Muzeul Național, XIV, 2002 Nicolae Petrescu Comnen - un mare diplomat, pe nedrept uitat / Nicolae Petrescu-Comnen: A distinguished diplomat in disgraceful oblivion, pag.331-355
30 Muzeul Național, XIV, 2002 Pianistul Alexandru Demetriad (1903-1983) Scurtă prezentare biografică / Le pianiste Alexandre Demetriad (1903-1983) Esquise biographique, pag.356-365
31 Muzeul Național, XIV, 2002 Relațiile României cu Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și Tratatul de la Varșovia / Les relations de la Roumanie avec le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle et le Traité de Varsovie, pag.366-377
32 Muzeul Național, XIV, 2002 Delegație de țărani din satul Soimuș în audiența la Gheorghe Gheorghiu-Dej. Realități proprii colectivizării românești / Delegation of peasants from Soimus village in audience at Gheorghe Gheorghiu-Dej. Realities of Romanian collectivisation, pag.378-389
33 Muzeul Național, XIV, 2002 Mărturii inedite din coloniile de muncă de la Canal / Unpublished testimony from the Danube - Black Sea channel, pag.390-405
34 Muzeul Național, XIV, 2002 Masa rotundă "Muzeele românești de istorie - încotro?" / "Les Musées Roumains d'Histoire - Vers où?" -, pag.406-414
S-au listat 34 de articole corespunzătoare