Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 17 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Portretele domnilor drept credincioși în Țara Românească, secolele XVI-XVII, pag.97-113
2
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Descendenții marelui spatar Stanciu al Bengăi și soarta posesiunilor sale (secolele XVI-XVIII), pag.115-126
3
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Modă românească și modernizarea europeană 1830-1920, pag.141-194
4
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
La aniversară. File din istoria începuturilor Muzeului Național din București, pag.195-216
5
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Din activitatea Societății Ortodoxe Naționale a femeilor române în timpul primului război mondial, pag.287-295
6
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Mișcarea feministă din România în timpul primului război mondial, pag.297-301
7
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Aspecte ale colaborării romano-franceze în primul război mondial reflectate în medalii și plachete, pag.309-336
8
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Remiterea stindardului lui Ștefan cel Mare. Paris, 28 iulie 1917, pag.337-344
9
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Presa românească despre sosirea principelui Carol în Țară - iunie 1930, pag.345-353
10
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Despre Canalul Dunăre-Marea Neagră în dezbaterile biroului politic al C.C. al P.M.R.1949, pag.357-541
11
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Participarea României la "The World's Faie" - 1939 (expoziția universală din New-York- 1939 - relatări din presă, pag.427-434
12
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Legislația financiar-bancară adoptată în România între 1944 și 1948, pag.515-528
13
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Activitatea căminelor culturale din județul Ilfov în primii ani ai comunismului (1948-1950), pag.529-535
14
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Considerații cu privire la exilul românesc din perioada 1946-1984, pag.543-553
15
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Expoziția tradiție și performanță în sportul românesc, pag.555-566
16
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Centrul istoric al Bucureștiului între valoarea culturală și valoarea de utilizare, pag.567-576
17
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Imaginea ca obiect de patrimoniu. Muzeul Național de Istorie a României. Studiu de caz, pag.577-593
S-au listat 17 articole corespunzătoare