Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XVIII, 2006  
The diplomatic documents regarding the coin of the first modern romanian money, pag.67-78
2
  • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Le journal de voyage du Prince Charles I a Constantinople, octombre 1866 / Jurnalul călătoriei principelui Carol I la Constantinopol, octombrie 1866, pag.215-238
S-au listat 2 articole corespunzătoare