Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XX, 2008

ISSN:1015-0323
Anul:2008
Referință:XX, anul 2008
Descarcă fișierul:


Urmează 31 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XX, 2008 A physical and moral portrait of Balkan Vlachs in historical sources (Ix-XII centuries) / Despre portretul fizic și moral al vlahilor balcanici în sursele istorice (secolele IX-XII), pag.3-9
2 Muzeul Național, XX, 2008 Din nou despre Tudoran Mare Clucer din Aninoasa / Again about Tudoran Great Clucer of Aninoasa, pag.11-22
3 Muzeul Național, XX, 2008 Sigiliile inelare și stema lui Udriște Năsturel / The ring seals and Udriște Nasturel's arm, pag.23-30
4 Muzeul Național, XX, 2008 Un temoignage anglo-australiene sur la Transsylvanie / O mărturie anglo-australiană asupra Transilvaniei, pag.31-43
5 Muzeul Național, XX, 2008 Photographers in Romania 1840-1940 / Fotografi în România 1840-1940, pag.45-70
6 Muzeul Național, XX, 2008 Constantin A. Rosetti et la revolution de 1848 / Constantin A. Rosetti și revoluția din 1848, pag.71-77
7 Muzeul Național, XX, 2008 Quelques portraits des femmes de la famille Golesco / Câteva portrete de femei din familia Golescu, pag.79-85
8 Muzeul Național, XX, 2008 Repere istorice în memoria artei românești - Revoluția de la 1848 / Historical marks in the memory of romanian art - The Revolution of 1848, pag.87-105
9 Muzeul Național, XX, 2008 Gheorghe Știrbey, un dipolomat pasionat de artă / Gheorghe Știrbey, a diplomat with great passion for art, pag.107-115
10 Muzeul Național, XX, 2008 Le journal de voyage en Egypte du docteur roumain Nicolas Kretzulesco / Jurnalul de călătorie în Egipt al doctorului roman Nicolae Kretzulescu, pag.117-154
11 Muzeul Național, XX, 2008 Cartea de vizită fotografică, șicul militar și impozanta crinolină în al doilea imperiu francez / The carte-de-visite picture, military elegance and imposing crinoline gown during the Second French Empire, pag.155-173
12 Muzeul Național, XX, 2008 Collecting canadian hand paindted porcelain from the 1880's onwards / O colecție de porțelan pictat de mână în Canada de la 1880 până în prezent, pag.175-186
13 Muzeul Național, XX, 2008 Hommes illustres de Brăila - Ștefan Hepites / Oameni iluștri ai Brăilei - Ștefan Hépites, pag.187-190
14 Muzeul Național, XX, 2008 Autour d'une corespondance inedite: Carmen Sylva - Helene Bibesco et Emile Galle / În jurul unei corespondențe inedite: Carmen Sylva - Elena Bibescu și Emile Galle, pag.191-198
15 Muzeul Național, XX, 2008 Les medailles reques par Ionel Bratiano - l'expression de l'amour pour la partie et de la lutte pour l'accomplissement de la Grande Roumanie / Medaliile primite de Ionel Brătianu, pag.199-214
16 Muzeul Național, XX, 2008 Raporturile dintre Alexandru Marghiloman și ziaristul Timoleon Pisani pe baza unor scrisori inedite / The connections between Alexandru Marghiloman and journalist Timoleon Pisani based on unpublished letters, pag.215-224
17 Muzeul Național, XX, 2008 Incidents aux elections de l'assemblee constituante de 1914 / Incidente la alegerile Adunării Constituante din 1914, pag.225-229
18 Muzeul Național, XX, 2008 "Un bun român" - regele Ferdinand I al României / A good romanian - King Ferdinand I of Romania, pag.231-239
19 Muzeul Național, XX, 2008 In memoriam Ferdinand I er. Moments de vie / In memoriam Ferdinand I. Clipe de viață, pag.241-247
20 Muzeul Național, XX, 2008 Queen Mary and "Gladstone Proclamation" / Regina Maria și “Manifestul de la Gladstone”, pag.249-252
21 Muzeul Național, XX, 2008 Queen Mary's last letter to her children / Ultima scrisoare a Reginei Maria adresată copiilor, pag.253-258
22 Muzeul Național, XX, 2008 Câteva date inedite despre relațiile reginei Maria cu Societatea "Țesătoarea" / Some unedited dates about the relations of Queen Mary with the “Weaver” Society, pag.259-264
23 Muzeul Național, XX, 2008 Despre bijuteriile și rochiile reginei Maria / About the jewellery and the dresses of the Queen Mary, pag.265-276
24 Muzeul Național, XX, 2008 The death of Queen Mary as reported in the contemporary newspapers / Despre moartea Reginei Maria în presa contemporană, pag.277-282
25 Muzeul Național, XX, 2008 General Vasile Rudeanu, personalitate reprezentativă a armatei române moderne / General Vasile Rudeanu, a representative figure of the modern Romanian Army, pag.283-290
26 Muzeul Național, XX, 2008 Atitudinea opiniei publice față de abdicarea forțată a regelui Mihai / Public opinion‘ stance to King Michael‘S forced abdication, pag.291-301
27 Muzeul Național, XX, 2008 Emil Panaitescu și columna lui Traian / Emil Panaitescu and Trajan’s Column, pag.303-315
28 Muzeul Național, XX, 2008 1945. Repression against romanian print media-related issues / 1945. Aspecte privind represiunea în presa scrisă românească, pag.317-326
29 Muzeul Național, XX, 2008 Nicolae Ceaușescu's 1898 appeal to fellow parties and its impact in Poland / Apelul din 1989 al lui Nicolae Ceaușescu și impactul său în Polonia, pag.327-333
30 Muzeul Național, XX, 2008 Les drapeaux d'importance nationale dans l'histoire du Canada / Steaguri de importanță națională în istoria Canadei, pag.335-350
31 Muzeul Național, XX, 2008 Țările Române și Veneția în secolul al XVII-lea - Luca C. / The Romanian Principalities and Venice during the 17 th century, pag.351-355
S-au listat 31 de articole corespunzătoare