Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XXI, 2009

ISSN:1015-0323
Anul:2009
Referință:XXI, anul 2009
Descarcă fișierul:


Urmează 26 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XXI, 2009 Despre cultul bizantin al sfinților militari în Țaratul Asăneștilor / about the byzantine cult of the warrior saints in the Asen`s tsardom, pag.3-16
2 Muzeul Național, XXI, 2009 Hrana în secolele XIV-XVII în Europa Occidentală și Centrală / Some ideas about eating in Western and Central Europe. 14th-17th Century, pag.23-31
3 Muzeul Național, XXI, 2009 Dima Chiurciubașa, un cămătar din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și nobila sa înrudire / Dima Chiurciubașa, a money lender from the second part of 19th Century and his noble relatives, pag.33-43
4 Muzeul Național, XXI, 2009 Vasile Zugrav - un meșter iconar din Săliște, județul Sibiu, 1702 / Vasile Zugrav - An icon painter, active in Săliște, Sibiu County, 1702, pag.45-51
5 Muzeul Național, XXI, 2009 Brevets des decorations recus par A.C. Cuza dans les collections du Musee National d'Histoire de la Roumanie / Brevete de decorații primite de A.I.Cuza aflate în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, pag.57-67
6 Muzeul Național, XXI, 2009 Aspecte privind organizarea armatei române în anii 1862-1866 / Aspects regarding the organization of the Romanian army during 1862-1866, pag.85-91
7 Muzeul Național, XXI, 2009 Documente noi privind familia marelui logofăt și cavaler Anastase Bașotă / Nouveaux documents sur la famille du Logothète Anastasie Bachota, pag.93-108
8 Muzeul Național, XXI, 2009 Primele societăți comerciale pe acțiuni din vechiul regat / The beginning of stock corporations in the Old Realm, pag.109-118
9 Muzeul Național, XXI, 2009 A royal wedding at Sigmaringen / O nuntă regală la Sigmaringen, pag.119-128
10 Muzeul Național, XXI, 2009 Contributions a l'histoire d'un monument de la Dobroudja dedie a Mircea l`Ancien / Contributions at the history of a monument from Dobrogea, dedicate`s to Mircea Cel Bătrân, pag.134-137
11 Muzeul Național, XXI, 2009 Proiecte de sistematizare a orașului București din anul 1906 / Systematization projects of Bucharest City, 1906, pag.141-153
12 Muzeul Național, XXI, 2009 Le compte Paul (Pavel) Keller -fragments de la vie et des preocupations d'un homme de l'Europe de l'Est du Xx-eme siecle. Pages de sa correspondance / Contele Paul (Pavel) Keller - Fragmente din viața și din preocupările, pag.155-165
13 Muzeul Național, XXI, 2009 Aspecte ale relațiilor româno-americane în perioada primului război mondial (191-1918) / Aspects of Romanian-American relations during the First World War (1916 - 1918), pag.169-176
14 Muzeul Național, XXI, 2009 Regina Maria. Cugetări despre viață / Queen Marie – Thoughts about life, pag.177-183
15 Muzeul Național, XXI, 2009 Queen Marie of Romania and the Canadians: A meeting of identities / Regina Maria a României și canadienii: O întâlnire a identităților, pag.185-189
16 Muzeul Național, XXI, 2009 O analiză politică de Raoul Șorban / A political analysis by Raoul Șorban, pag.197-214
17 Muzeul Național, XXI, 2009 Învățămîntul de partid, instrument de îndoctrinare ideologică / Communist Party education as instrument of ideological indoctrination, pag.215-245
18 Muzeul Național, XXI, 2009 Manifeste antiguvernamentale în anul 1946 / Manifests agains the Government from 1946, pag.247-257
19 Muzeul Național, XXI, 2009 Aspecte privind epurările politice în administrația publică locală în România anului 1948 / Aspects regarding the political purges in the local public administration in the 1948 Romania, pag.259-274
20 Muzeul Național, XXI, 2009 Partidul-Stat. Componența numerică și socială a Partidului Muncitoresc Român, 1948-1990 / The State-Party. Social and numerical composition of the Romanian Working Party. 1948-1965, pag.275-295
21 Muzeul Național, XXI, 2009 Despre documentele expuse la Muzeul de Istorie al R.S.R.. O discuție în cadrul Comitetului Execitiv al C-C- al P.C.R. / About documents exhibited at History Museum of Socialist Republic of Romania., pag.297-307
22 Muzeul Național, XXI, 2009 Palatul Poștelor - o clădire emblematică a Bucureștilor de la începutul de veac XX / Post Palace – A remarcable building from Bucharest in the begining of the XXth Century, pag.309-330
23 Muzeul Național, XXI, 2009 Filatelia în muzee și colecții publice / The philately in the public collections and the museums, pag.343-362
24 Muzeul Național, XXI, 2009 Descendența "europeană" a Alexandrinei Alexandru Suțu / The “European” filiations of Alexandrina Alexandru Suțu, pag.367-377
25 Muzeul Național, XXI, 2009 Capestang, mon amour! / Capestang, Dragostea mea!, pag.385-392
26 Muzeul Național, XXI, 2009 Reglementări legislative privind exportului ilegal de bunuri culturale și evidența Patrimoniului Național la începutul secolului al XXI-lea / The role of the digital inventory in the fight against the illegal traffic of Cultural Heritage objects, pag.395-405
S-au listat 26 de articole corespunzătoare