Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XXV, 2013

ISSN:1015-0323
Anul:2013
Referință:XXV, anul 2013
Descarcă fișierul:


Urmează 28 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XXV, 2013 Școala artistică metropolitană din Tîrnovo și influența ei la dezvoltarea artelor în Balcani / The Metropolitan Artistic School of Tărnovo and its influence on the development of arts in the Balkans, pag.7-34
2 Muzeul Național, XXV, 2013 Considerații asupra politicii antiotomane promovate de domnul țării românești Alexandru Aldea între 1431-1432 / Considerations on the anti-ottoman policy promoted by Alexander Aldea, prince of Wallachia between 1431-1432, pag.35-46
3 Muzeul Național, XXV, 2013 Marcu, fiul principelui Petru Cercel (1583 – 1585) cahle medievale descoperite la Cerbureni, jud. Argeș, și la Târgoviște, jud. Dâmbovița (Curtea Domnească și zona Bisericii Stelea) / Marcu, prince Petru Cercel’ son (1583 – 1585) medieval stove, pag.47-66
4 Muzeul Național, XXV, 2013 Repere religioase în spațiul urban și rural în Țările Române în epoca medievală, pag.67-82
5 Muzeul Național, XXV, 2013 Mavromati-Gorsky-Brulez o familie de militari și oameni de cultură din secolele XIX-XX / Mavromati – Gorsky – Brulez a family of officers and intellectuals from the 19th and 20th centuries, pag.83-104
6 Muzeul Național, XXV, 2013 Heraldica de stat pe teritoriul românesc în perioada 1821-1859 reflectată în patrimoniul M.N.I.R. / State heraldry on the romanian territory between 1821-1859. General considerations. Items from the patrimony of the National Museum of Romanian History, pag.105-120
7 Muzeul Național, XXV, 2013 Notes sur un projert inacheve: L'agrandissement du Musée National de Saint-Sava (1836-1852), pag.121-131
8 Muzeul Național, XXV, 2013 Redescoperirea Asiriei în secolul al XIX-lea. Săpăturile arheologice întreprinse de Victor Place la Khorsabad / The rediscovery of Assyria in the 19th century. The archaeological excavations of Victor Place at Khorsabad, pag.133-152
9 Muzeul Național, XXV, 2013 Însemnări și mărturii neprețuite din cuprinsul unei donații liturgice a familiei Mihail Kogălniceanu / Notes and priceless information from a liturgical donation of the family Mihail Kogălniceanu, pag.153-170
10 Muzeul Național, XXV, 2013 O carte poștală suspectă pe fundalul răscoalelor țărănești de la 1907. Anarhiștii intră în atenția poliției / The adventures of a postcard during the 1907 peasant uprising: The anarchists put under police surveillance, pag.171-177
11 Muzeul Național, XXV, 2013 Serviciul fotografic al armatei și contribuția sa la iconografia războiului cel mare / The army's photographic service and its contribution to the iconography of the Great War, pag.179-238
12 Muzeul Național, XXV, 2013 Scandal la Teatrul Național sau manipularea opiniei publice? / A scandal at the National Theatre or a manipulation of the public opinion?, pag.239-250
13 Muzeul Național, XXV, 2013 Teatrul Național din Cluj în perioada interbelică / The National Theatre of Cluj in interwar period, pag.251-258
14 Muzeul Național, XXV, 2013 Asociația creștină a femeilor române și casa mare din Bran a reginei Maria a României / The Christian Association of Romanian Women and the ‘Big House’ of Queen Maria of Romania, pag.259-270
15 Muzeul Național, XXV, 2013 Eugen Drăguțescu și Emil Panaitescu / Eugen Drăguțescu and Emil Panaitescu, pag.271-277
16 Muzeul Național, XXV, 2013 Nichifor Crainic - între acuzațiile puterii comuniste și propria sa apărare / Nichifor Crainic – Between the accusations of the communist power and his own defence, pag.279-296
17 Muzeul Național, XXV, 2013 Protocol și propagandă (ianuarie 1948) / Protocol and propaganda (January 1948), pag.297-304
18 Muzeul Național, XXV, 2013 Scandal la Institutul de Istorie a Partidului / Scandal at the History Institute of the Party, pag.305-312
19 Muzeul Național, XXV, 2013 The Romanian and Bulgarian Political Scene after 1989, pag.313-320
20 Muzeul Național, XXV, 2013 Tradiții istorice romane în istoria seviciilor de inteligence, pag.321-332
21 Muzeul Național, XXV, 2013 Tradiția Intelligence-lui românesc / The tradition of the romanian Intelligence, pag.333-340
22 Muzeul Național, XXV, 2013 Istoricul apariției și al codificării normelor de protocol în diplomație / History of emergence and codification of protocol procedures in diplomacy, pag.341-350
23 Muzeul Național, XXV, 2013 In memoriam aviatoarea Mariana Drăgescu (1912-2013) / In memoriam pilot Mariana Drăgescu (1912-2013), pag.351-360
24 Muzeul Național, XXV, 2013 Colecția de stereografii Life of Christ, editată la 1900 la colecționari particulari din Transilvania / The stereograph collection Life Of Christ, edited in 1900, in transilvanian private collections, pag.361-368
25 Muzeul Național, XXV, 2013 Rarități din colecția de arme a Muzeului Național de Istorie a României / Rare weapons from the National History Museum of Romania collection, pag.369-380
26 Muzeul Național, XXV, 2013 Comparative inquiry of Museum Padagogy: Hiroshima's two museims and their teacching of catastrophe, pag.381-404
27 Muzeul Național, XXV, 2013 The Croatian History Museum - Towards the first permanent display. Mission stratements, goals and strategies, pag.405-418
28 Muzeul Național, XXV, 2013 Muzeul, carte de învățătură. Studiu de caz: Muzeul Național de Geologie din București / The Museum, a learning book / Case Study: The National Museum of Geology from Bucharest, pag.419-440
S-au listat 28 de articole corespunzătoare