Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Presa românească despre sosirea principelui Carol în țară - iunie 1930 /La presse roumaine au sujet de l'arrivée du prince Charles en Roumanie - Juin 1930, pag.261-271
2
Studenți români în Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Manuale școlare / Des ex-étudiants roumain en France dans la deuxième moine du XIXème siècle. Manuels scolaires., pag.55-58
3
Regina Maria printre românii din Statele Unite / Queen Marie amidst the Romanians in the United States, pag.177-181
4
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Discursuri regale la Academia Română. Carol I / Royal speeches at the Romanian Academy Charles I, pag.233-241
5
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Constantin Rădulescu-Motru despre regele Carol I / C. Rădulescu-Motru about King Charles I, pag.189-192
6
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Cluburile bucureștilor anului 1900 / Clubs of Bucharest in 1900, pag.277-288
7
Galeria Kalinderu / Kalinderu Gallery, pag.290-299
8
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Presa românească despre sosirea principelui Carol în Țară - iunie 1930, pag.345-353
S-au listat 8 articole corespunzătoare