Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 4 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
A physical and moral portrait of Balkan Vlachs in historical sources (Ix-XII centuries) / Despre portretul fizic și moral al vlahilor balcanici în sursele istorice (secolele IX-XII), pag.3-9
2
  • Muzeul Național, XXV, 2013  
Însemnări și mărturii neprețuite din cuprinsul unei donații liturgice a familiei Mihail Kogălniceanu / Notes and priceless information from a liturgical donation of the family Mihail Kogălniceanu, pag.153-170
3
  • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Aspecte din legislația socială adoptată de guvernul condus de Constantin Sănătescu (23 august - 6 decembrie 1944) / Aspects from the social legislation adopted by the government led by Constantin Sănătescu (23 August – 6 December 1944), pag.309-319
4
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Simboluri dobrogene pe mărci poștale românești din patrimoniul Muzeului Național De Istorie A României, pag.271-282
S-au listat 4 articole corespunzătoare