Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, III, 1976  
Noi achiziții intrate în patrimoniul Muzeului Național legate de revoluția de la 1848 din țările române / Nouvelles acquisitions du patrimoine du Musée National, concernant la révolution de 1848 dans les Pays Roumains, pag.377-385
2
Aspecte privind importanța revoluției de la 1821 în lupta de emancipare națională / Aspects concernant l'importance de la révolution de 1821 dans la lutte pour l'émancipation nationale, pag.119-124
3
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Reflectarea revoluției condusă de Tudor Vladimirescu în lucrarea "Lettres sur la Valachie" de Fr. Recordon apărută la Paris în 1821 /, pag.193-198
4
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Documente inedite din patrimoniul muzeului privind restabilirea granițelor pe Dunăre în urma tratatului de la Adrianopol, pag..3-8
5
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Ordinul Steraua României - prima confrerie. Atesatarea documentară, pag.67-70
6
Romania la conferințele de pace de la Haga. 1899: 1907. Fotografii originale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României /, pag.113-116
S-au listat 6 articole corespunzătoare