Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Cercetarea muzeografică a relației muzeu-școală / L'investigation muséographique de la relation musée-école, pag.45-48
2
  • Muzeul Național, III, 1976  
Documente inedite din sec. al XVIII-lea intrate în colecțiile Muzeului de Istorie al R.S.România / Documents inédits du XVIIIe siècle, entrés dans les collections du Musée d'Histoire de la R. S. Roumanie, pag.339-345
3
Lupta pentru eliberarea României de sub dominația Germaniei hitleriste oglintită în ziarul "Graiul Liber" / La lutte pour la libération de la Roumanie de sous la domination de l'Allemagne hitlérienne reflété dans le journal „Graiul Liber", pag.683-687
4
Ion Heliade Rădulescu. Idei filosofice, politice și pedagogice / Ion Heliade Rădulescu. Idées philosophiques, politiques et pédagogiques, pag.27-31
5
Politica României de reglementare a datoriei externe de război / Romania's policy of regulation the external duties of war., pag.169-176
S-au listat 5 articole corespunzătoare