Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Franz Neuhauser cel Tânăr și epoca incunabulelor în Transilvania / Franz Neuhauser le jeune et l'époque des incunables lithographiques en Transylvanie, pag.66-97
2
Litografia europeană în secolul al XIX-lea. Repere istorice , tehnice și stilistice, funcționalitate / La litographie Européenne au XIX Siècle repèreshistoriques techniques et stylistiques, fonctionnalité, pag.120-140
3
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Alexandru Asachi - desenator și litograf, pag.217-234
4
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Contribuții poloneze la evoluția litografiei pe teritoriul României în secolul XIX. Hipolit Henryk Napoleon Dembitzky și Virold Bola Piekarski / Contributions polonaises concernant l’évolution de la lithographie sur le territoire de la Roumanie au XIX-ème, pag.223-238
5
  • Muzeul Național, XVIII, 2006  
La peunture roumaine moderne et la France / Pictura românească modernă și Franța, pag.263-279
6
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Few historic, stylistic and technical guide marks of some romanian artists’s presence in the XIXth century in Italy, pag.185-200
7
Repere istorice în memoria artei românești - Revoluția de la 1848 / Historical marks in the memory of romanian art - The Revolution of 1848, pag.87-105
S-au listat 7 articole corespunzătoare