Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Ecoul procesului Memorandumului în Bucovina / L'écho du procès de l'action „mémorandiste" en Bucovine, pag.635-638
2
Arcășiile și rolul lor în promovarea conștiinței naționale / „Arcășiile" et leur rôle dans la promotion de la conscience nationale, pag.639-647
3
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Presa comunității germane din România, 1919-1930 / La presse de la communauté allemande de Roumanie, 1919-1930, pag.263-271
4
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Un nobil bucovinean la București și resuscitarea studiilor genealogice românești / Un noble de Bucovine a Bucarest et la ressuscitation des etudes genealogiques roumains, pag.157-173
5
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Problema voluntarilor români din Austro-Ungaria și publicația “România Mare” (1917) / Le problème roumains de volontiers d’autrichehongrie et la publication “România Mare” (La Grande Roumanie), pag.209-214
S-au listat 5 articole corespunzătoare