Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 36 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Aspecte ale vieții și activității lui Gheorghe Lazăr (la 150 ani de la moartea sa) / Aspects de la vie et de l'activité de Gheorghe Lazăr (à 150 ans depuis sa mort), pag.209-218
2
Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași, pag.463-467
3
 • Muzeul Național, III, 1976  
Învățămîntul, factor activ în formarea conștiinței naționale în prima jumătate a sec. al XIX-lea / L'enseignement — facteur actif pour la formation de la conscience nationale, dans la première moitié du XIXe siècle, pag.367-376
4
Considerații asupra identității lui "Peneș Curcanul" / Considérations sur l'identité de „Peneș Curcanul", pag.559-563
5
Preludii diplomatice la formarea statului român modern - două memorii ale domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghica /, pag.231-235
6
Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie ., pag.227-230
7
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Contribuții la iconografia unor participanți la revoluția de la 1848 / Contributions à l'iconographie de quelques participants à la révolution de 1848, pag.211-216
8
 • Muzeul Național, VIII, 1994  
Generația de la 1948 - politicieni sau oameni de cultură?, pag.29-35
9
 • Muzeul Național, VIII, 1994  
Două autografe ale reginei Elisabeta a României, pag.71-76
10
A existat un regulament de funcționare a primei instituții muzeale din București?/ Il y a un règlement de fonctionnement du premier musée de Bucarest?, pag.7-11
11
O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle, pag.35-41
12
Bucureștii în ajunul jubileului din anul 1906 / Bucarest à la veille du jubilé de 1906, pag.107-113
13
Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia, pag.161-168
14
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Câteva date despre descoperirea băii turcești de la Golești / Quelques dates concernant la découverte du bain turc de Golești, pag.79-82
15
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Portrete paralele din vreme de război: Regina Maria și Colette Lahovary-Plagino, 1916-1919 / Portraits parallèles en temps de guerre: La Reine Marie et Colette Lahovary-Plagino. 1916-1919, pag.225-231
16
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Despre o reședință princiară (regală) de vară: între Câmpulung și Sinaia / Sur une residence princiere (royale) d'été entre Câmpulung et Sinaia, pag.117-127
17
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Prezențe la Dunăre și Marea Neagră ale renumitei Case Capșa / Presences au Danube et a la Mer Noire de la renommee Maison Capșa, pag.204-209
18
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Pasiunea pentru arhitectură a reginei Maria și curentul "Art Nouveau" / La passion pour l'architecture de la Reine Marie et le courant "Art Nouveau"., pag.240-244
19
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Știri din presa drobrogeană despre începuturile turismului pe litoralul Mării Negre / Des nouvelles de la presse de la Dobroudja concernant les commencements du tourisme sur la Côte de la Mer Noire, pag.206-213
20
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Secvențe dintr-o vizită oficială la Peleș a împăratului Frantz Iosef I: septembrie 1896 / Sequences d'une visite officielle à Peleș de l'empereur François Joseph er I: Septembre 1896, pag.239-245
21
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Masa rotundă "Muzeele românești de istorie - încotro?" / "Les Musées Roumains d'Histoire - Vers où?" -, pag.406-414
22
Mihail Kogălniceanu. Mărturii muzeistice. La 185 de ani de la naștere / Mihail Kogălniceanu. Temoignages muséologigues. 185 années depuis sa naissance, pag.248-252
23
Participarea casei Capșa la expoziții ale cooperatorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea / La participation de la Maison Capșa aux expositions des coopérateurs de la fin du XIXème siècle, pag.280-287
24
Circumstanțele unei condamnări politice. Studiu de caz / Les circonstances d'une condamnation politique. Étude de cas, pag.444-449
25
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
La aniversară. File din istoria începuturilor Muzeului Național din București, pag.195-216
26
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Din activitatea Societății Ortodoxe Naționale a femeilor române în timpul primului război mondial, pag.287-295
27
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
File din istoria Muzeului Național 1864-1880 / Pages de l’histoire du Musée National. 1864–1880, pag.175-190
28
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Un episod necunoscut din timpul primului război mondial "Darul M-S. Reginei Maria. Mai 1918" / Un episode inconnu du temps de la Premiere Guerre Mondiale: «Le don de S.M. la Reine Marie. Mai 1918, pag.273-280
29
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
A supplier of the royal court in the times of Carol I Grigore Capșa / Un furnizor al Curții Regale în timpul lui Carol I Grigore Capșa, pag.155-165
30
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
In memoriam Carol I. 1866-2006 / In memoriam Carol I. 1866-2006, pag.239-262
31
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
The prisoner camps from the occupied Bucharest and the National Orthodox Society of The Romanian Women, pag.201-208
32
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Problema voluntarilor români din Austro-Ungaria și publicația “România Mare” (1917) / Le problème roumains de volontiers d’autrichehongrie et la publication “România Mare” (La Grande Roumanie), pag.209-214
33
In memoriam Ferdinand I er. Moments de vie / In memoriam Ferdinand I. Clipe de viață, pag.241-247
34
Câteva date inedite despre relațiile reginei Maria cu Societatea "Țesătoarea" / Some unedited dates about the relations of Queen Mary with the “Weaver” Society, pag.259-264
35
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Contributions a l'histoire d'un monument de la Dobroudja dedie a Mircea l`Ancien / Contributions at the history of a monument from Dobrogea, dedicate`s to Mircea Cel Bătrân, pag.134-137
36
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Proiecte de sistematizare a orașului București din anul 1906 / Systematization projects of Bucharest City, 1906, pag.141-153
S-au listat 36 de articole corespunzătoare