Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Un document important din perioada războiului de intependență din 1877-1878: "Jurnalul operațiunilor militare" / Un document important de la période de la guerre d'indépendance de 1877—1878: „Journal des opérations militaires”, pag.271-278
2
O corespondență inedită din timpul războiului pentru cucerirea independenței de stat a României / Une correspondance inédite du temps de la Guerre d'Indépendence de la Roumanie, pag.485-490
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Vitejia armatei române în războiul din 1877-1878 reflectată în creații ale pictorului Oscar Obedeanu / L'héroisme de l'armée roumaine dans la guerre de 1877—1878, reflété dans les créations inédites du peintre Oscar Obedeanu, pag.433-440
4
Efortul militar al României în războiul de independență din 1877-1878 / L'effort militaire de la Roumanie dans la guerre d'indépendance de 1877—1878, pag.25-31
5
Reglementările de pace după războiul de independență / Les réglementations de paix après la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.39-43
6
Războiul de independență în lumina rapoartelor atașatului militar american lt. F.V. Greene / La guerre pour l'indépendance dans la lumière des rapports de l'attaché militaire américain lt. F. V. Greene, pag.275-279
7
Contribuții etnologice la studiul războiului pentru desăvîrșirea unității naționale / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre pour l'accomplissement de l'unité nationale, pag.329-337
8
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Generalul Gheorghe G. Eremie (1871-1922) în pagini de scrisori / Le General Georges G. Eremie (1871-1922). Pages de ses lettres, pag.245-255
9
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
    • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
    • intră pe volum
Episoade medicale pe vreme de război. 1940–1943. Cadre medicale și răniți. Spitalul Z.O. 406 în Transnistria / Episodes de la vie medicale en temps de guerre. 1940–1943. Cadres sanitaires et blessés. L’hopital Z.O. 406 dans la Transnistrie, pag.215-249
S-au listat 9 articole corespunzătoare