Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, I, 1974

ISSN:1015-0323
Anul:1974
Referință:I, anul 1974
Descarcă fișierul:


Urmează 35 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, I, 1974 Muzeul Național - Cuvînt înainte / Avant-propos, pag.1 - 2
2 Muzeul Național, I, 1974 Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România / Le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.3 - 10
3 Muzeul Național, I, 1974 Probleme de artă provincială (I) Edicule funerare din Dacia / Problèmes d'art provincial romain (I). Edicules funéraires de Dacie, pag.13 - 22
4 Muzeul Național, I, 1974 Dacii liberi din zona extracarpatică a României în sec. II-IV e.n. / Les Daces libres dans la zone extra-carpatique de la Roumanie pendant les IIe—IVe siècles de notre ère, pag.23 - 34
5 Muzeul Național, I, 1974 Agricultura la est și sud de Carpați în sec. IX-XIV (I) / L'agriculture à l'est et au sud des Carpates pendant les IXe—XIVe siècles (I), pag.35 - 55
6 Muzeul Național, I, 1974 Vechimea Bucureștilor / L'ancienneté de Bucarest, pag.57- 61
7 Muzeul Național, I, 1974 Privire asupra fortificațiilor Moldovei în sec. XIV-XVI / Considérations sur les fortifications de Moldavie aux XIVe —XVIe siècles, pag.63 - 80
8 Muzeul Național, I, 1974 Proprietatea funciară bucureșteană în perioada precapitalistă / La propriété foncière bucarestoise pendant la période précédant le capitalism, pag.81- 94
9 Muzeul Național, I, 1974 Date privind instituirea "Ordinului Unirii" în timpul Domniei lui Alexandru Ioan Cuza /, pag.95 -103
10 Muzeul Național, I, 1974 Contribuția ziarului ilegal "România liberă" la mișcarea de rezistență antifascistă a poporului român / Contribution de la gazette illégale „România liberă” à l'action antifasciste du peuple roumain, pag.105 - 119
11 Muzeul Național, I, 1974 Activitatea Regionalei P.C.R. Banat pentru organizarea mișcării de rezistență antifascistă, 1940-1944 / L'activité de l'Organisation Régionale du Parti Communiste Roumain de Banat pour l'organisation du mouvement de résistance antifasciste, 1940—1944, pag.121- 127
12 Muzeul Național, I, 1974 Concepția tematică și tehnica muzeală în realizarea Muzeului de Istorie a Republicii Socialiste România / Conception thématique et technique muséographique de la réalisation du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.131- 134
13 Muzeul Național, I, 1974 Steaguri din colecția Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Drapeaux de la collection du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.135 - 155
14 Muzeul Național, I, 1974 Lucrări de artă din patrimoniul Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, prețioase exponate ale Secției de istorie modernă/, pag.157- 166
15 Muzeul Național, I, 1974 Mărturii referitoare la asasinarea savantului Nicolae Iorga, în timpul terorii legionare din zilele de 26-27 noiembrie 1940, existente la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România /, pag.167- 172
16 Muzeul Național, I, 1974 Al Tzigara-Samurcaș, muzeograf / AI. Tzigara-Samurcaș, muséographe, pag.173 - 181
17 Muzeul Național, I, 1974 Aspecte ale biodegradării obiectelor în muzee / Aspects of biodeterioration of museum objects, pag.183 - 188
18 Muzeul Național, I, 1974 Cu privire la data intemeierii orașului Callatis / Sur la date de la fondation de la ville de Callatis, pag.191- 196
19 Muzeul Național, I, 1974 O placă de centură descoperită la Chirnogi / Une plaque de ceinture découverte à Chirnogi, pag.197 - 200
20 Muzeul Național, I, 1974 Interpretări arheologice: Considerații asupra cameei Orghidan / Archăologische Deutungen: Bemerkungen zum Kameo Orghidan, pag.201 - 205
21 Muzeul Național, I, 1974 Un amnar din sec. al VI-lea e.n. descoperit la Dervent (jud. Constanța) / Un briquet du Vie s.n.è. découvert à Dervent (Dép. de Constanța), pag.207 - 208
22 Muzeul Național, I, 1974 Aspecte ale vieții și activității lui Gheorghe Lazăr (la 150 ani de la moartea sa) / Aspects de la vie et de l'activité de Gheorghe Lazăr (à 150 ans depuis sa mort), pag.209-218
23 Muzeul Național, I, 1974 "Avangarda" organ de presă a Secțiunii București a Unității Tineretului Comunist, în anii crizei economice / „Avangarda”, organe de presse de la Section de Bucarest de l'Union de la Jeunesse Communiste (U.T.C.), pendant les années de la crise économique, pag.219 - 225
24 Muzeul Național, I, 1974 Însemnări inedite ale lui Victor Iamandi în Consiliul de coroană din 29/30 august 1940 / Notes inédites de Victor Iamandi dans le Conseil de la Couronne du 29/30 août 1940, pag.227 - 233
25 Muzeul Național, I, 1974 Documente inedite privitoare la Dimitrie Cantemir păstrate în arhivele din U.R.S.S., pag.237- 245
26 Muzeul Național, I, 1974 Țigle și cărămizi ștampilate din thermele de la Micia / Tuiles et briques estampillées découvertes dans les thermes de Micia, pag.247- 258
27 Muzeul Național, I, 1974 În jurul unui nou exemplar al celui dintîi formular diplomatic tipărit în limba română / Sur un nouvel exemplaire du premier formulaire diplomatique imprimé en langue roumaine, pag.259 - 266
28 Muzeul Național, I, 1974 Noi mărturii documentare privind epoca Unirii / Nouveaux témoignages documentaires sur l'époque de l'Union, pag.267- 270
29 Muzeul Național, I, 1974 Un document important din perioada războiului de intependență din 1877-1878: "Jurnalul operațiunilor militare" / Un document important de la période de la guerre d'indépendance de 1877—1878: „Journal des opérations militaires”, pag.271-278
30 Muzeul Național, I, 1974 Monede romane și bizantine din colecția Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Monnaies romaines et byzantines de la collection du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.279-286
31 Muzeul Național, I, 1974 Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973), pag.289-294
32 Muzeul Național, I, 1974 Noi achiziții ale Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Nouvelles acquisitions du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.295-298
33 Muzeul Național, I, 1974 Viața științifică și manifestări cultural educative: 8 mai 1972 - 31 decembrie 1973 / Vie scientifique et manifestations culturelles- éducatives : 8 mai 1972—31 décembre 1973, pag.301-308
34 Muzeul Național, I, 1974 Publicațiile Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Les publications du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie, pag.309-310
35 Muzeul Național, I, 1974 Studien uber romisch-pannonische Waffenfunde - Helme, Schilde, Dolche, pag.323-326
S-au listat 35 de articole corespunzătoare