Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Banul Mihalcea, prim sfetnic al lui Mihai Viteazul / Le Ban Mihalcea, premier conseiller de Michel le Brave, pag.105-112
2
Participarea lui Ștefan Răzvan la luptele din anul 1595 purtate de Mihai Viteazul contra turcilor / La participation de Ștefan Răzvan aux luttes de 1595, menées par Mihai Viteazul contre les Turcs, pag.113-117
3
Semnificația făurării statului feudal centralizat român Mihai Viteazul /Signification de la fondation de l'État Roumain féodal et centralisé sous Michel le Brave, pag.47-52
4
Relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii din Transilvania / Les relations de Minai Viteazul avec les Saxons de Transylvanie, pag.91-96
5
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Considerații asupra acțiunilor imagologice desfășurate de Mihai Viteazul / Considerations consernant les actions imagologiques deployees par Michel le Brave, pag.3-9
S-au listat 5 articole corespunzătoare