Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Problemele consolidării statului național român la conferința păcii de la Paris (1919-1920) / Les problèmes de la consolidation de l'État national roumain à la conférence de paix de Paris (1919—1920), pag.353-356
2
Consacrarea internațională a desăvîrșirii statului național unitar român / La consécration internationale du parachèvement de l'État national unitaire roumain, pag.357-360
3
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Din contribuția "Uniunii Femeilor Române" la lupta poporului nostru pentru unitate statală și consolidarea acesteia / De la contribution de l'„Union des Femmes Roumaines" à la lutte de notre peuple pour l'unité d'Etat et sa consolidation, pag.261-265
4
Misiunea aeronautică franceză în România (1916-1917) / La mission aéronautique française en Roumanie (1916-1917), pag.167-175
5
Regina Maria și războiul de întregire națională / La Reine Marie et la guerre d'achèvement de l'unité nationale., pag.147-153
6
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Portrete paralele din vreme de război: Regina Maria și Colette Lahovary-Plagino, 1916-1919 / Portraits parallèles en temps de guerre: La Reine Marie et Colette Lahovary-Plagino. 1916-1919, pag.225-231
S-au listat 6 articole corespunzătoare