Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XXV, 2013  
Școala artistică metropolitană din Tîrnovo și influența ei la dezvoltarea artelor în Balcani / The Metropolitan Artistic School of Tărnovo and its influence on the development of arts in the Balkans, pag.7-34
2
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Scurtă incursiune în istoria cetăților Țaratului Asăneștilor (1185-1280), pag.11-33
S-au listat 2 articole corespunzătoare