Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor jud. Dolj la războiul de independență / Quelques aspects concernant la contribution des habitants du dép. de Dolj à la guerre d'indépendance, pag.305-311
2
Starea de spirit a Galaților în anii războiului pentru cucerirea independenței României / L'état d'esprit des habitants de la ville de Galatzi au temps de la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.345-348
3
Răsunetul războiului de independență pe valea superioară a Mureșului / Le retentissement de la guerre d'indépendance dans la Vallée supérieure du Mures, pag.393-397
4
Lupta pentru independență în cultura populară din Ialomița / La lutte pour l'indépendance dans la culture populaire de Ialomița, pag.527-534
5
Manifestări ale luptei românilor crișeni pentru afirmarea culturală și unitate națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea /, pag.281-286
6
Aspecte privind lupta românilor din fostul comitat Mureș-Turda pentru făurirea statului național unitar român / Quelques aspects concernant la lutte des Roumains de l'ancien comté de Mures-Turda, pour l'achèvement de l'État national unitaire roumain, pag.287-293
7
Lupta prahovenilor împotriva ocupației străine (1916-1918) / La lutte des habitants du département de Prahova contre l'occupation étrangère, 1916—1918, pag.321-236
8
Continuitatea opiniilor politice gălățene cu privire la apărarea unității și independenței țării / Continuité des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la défense et l'indépendance du pays, pag.373-376
9
Revolta maramureșenilor față de încercarea de alipire silnică a Maramureșului la Ucraina subcarpatică 1945. Mărturii ale unor participanți la evenimente /, pag.155-160
S-au listat 9 articole corespunzătoare