Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, X, 1998

ISSN:1015-0323
Anul:1998
Referință:X, anul 1998
Descarcă fișierul:


Urmează 24 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, X, 1998 Pentru o istorie a prețurilor în Țările Române: date privind costul podoabelor în secolul al XVI-lea / For a history of prices in Romanian countries. Data concerning the price of jewels in the 16th century, pag.5-17
2 Muzeul Național, X, 1998 Mărturii referitoare la descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești / Testimonies concerning the discovery of the helmet at Poiana Coțofenești, pag.19-23
3 Muzeul Național, X, 1998 Un mit istoriografic și o orientare ideologică: mesianismul cultural și socialismul utopic / Un mythe historiographique et une orientation idéologique. Le mesianisme culturel et le socialisme utopique, pag.25-41
4 Muzeul Național, X, 1998 Societatea civilă românească. Un secol de Istorie / La société civile roumaine. Un siècle d'histoire, pag.43-51
5 Muzeul Național, X, 1998 Relațiile dintre armata imperială rusă și agricultorii din Vlașca în timpul războiului de independență / The relations between the Russian Imperial army and the farmers of Vlașca during the Independence War /, pag.53-57
6 Muzeul Național, X, 1998 Cîteva insigne și medalii vasluiene din colecțiile Muzeului Național de Istorie, pag.59-63
7 Muzeul Național, X, 1998 Teme medicale în opera gravorului Tony Szirmai / Medical subjects presented in the work of Tony Szirmai, medalist, pag.65-70
8 Muzeul Național, X, 1998 Fotografii de Carol Szathmari din războiul Crimeii în colecții americane și britanice / Photographs from the Crimean war by Carol Szathmari in American and British collections, pag.71-82
9 Muzeul Național, X, 1998 O pagină din istoria tiparului românesc. Institutul de Arte Grafice "Carol Gobl" / Une page de l'histoire de l'Imprimerie roumaine. L'Institut d'Arts Graphiques "Carol Göbl", pag.83-87
10 Muzeul Național, X, 1998 Momente din istoria controversatului canal București-Dunăre / Approche historique d'une grande controverse: Le canal Bucarest- Danube, pag.89-95
11 Muzeul Național, X, 1998 Proiecte și construcții originale românești în domeniul aeronauticii între anii 1906-1916 / Projets et constructions originales roumaines dans le domaine, de l'aéronautique pendant les années 1906-1916, pag.97-105
12 Muzeul Național, X, 1998 Bucureștii în ajunul jubileului din anul 1906 / Bucarest à la veille du jubilé de 1906, pag.107-113
13 Muzeul Național, X, 1998 Expozițiunea Generală Română din 1906. 90 de ani de la organizare / L'exposition générale roumaine de 1906. 90 années depuis son organisation, pag.115-120
14 Muzeul Național, X, 1998 Misiunea Berthelot în documente militate inedite / La mission Berthelot dans les documents militaires, pag.121-125
15 Muzeul Național, X, 1998 Recente achiziții ale muzeului național de istorie a României. Busturi reprezentîndu-i pe Take Ionescu și Grigore Gafencu / Récentes acquisitions au Musée National d'Histoire de la Roumanie. Les bustes de Take Ionescu et Grégoire Gafencu, pag.127-134
16 Muzeul Național, X, 1998 Spitalul românesc interbelic în lumina statisticilor sanitare din 1938 / L'hôpital roumain entre les deux guerres mondiales suivant les statistiques sanitaires de 1938, pag.135-146
17 Muzeul Național, X, 1998 Participarea eroică a grupului 5 bombardament al aviației române la campania din anul 1941 / L'héroique participation du groupe 5 bombardement de l'aviation roumaine à la campagne de 1941, pag.147-154
18 Muzeul Național, X, 1998 Revolta maramureșenilor față de încercarea de alipire silnică a Maramureșului la Ucraina subcarpatică 1945. Mărturii ale unor participanți la evenimente /, pag.155-160
19 Muzeul Național, X, 1998 Generalul Leonard Mociulschi în cele trei războaie din prima jumătate a veacului nostru /General of division Leonard Mociulschi during three wars of the first half of the 20th century, pag.161-174
20 Muzeul Național, X, 1998 Asistența religioasă în armata română în prima jumătate a secolului al XX-lea / Religious service in the romanian army in the first half of the 20th century, pag.175-180
21 Muzeul Național, X, 1998 Contribuții la istoricul turnătoriilor artistice în metal din România / Contributions to the History of Artistic Foundries in Romania, pag.181-188
22 Muzeul Național, X, 1998 Istoria modernă a Dobrogei în istoriografia bulgară din ultimul deceniu /L'histoire modeme de la Dobroudja dans l'historiographie bulgare de la dernière décennie, pag.189-197
23 Muzeul Național, X, 1998 Unele considerații privind problematica organizării secției de istorie contemporană în muzeu / Quelques considerations concernant les problèmes de l'organisation de la section d'histoire contemporaine dans le musée, pag.190-206
24 Muzeul Național, X, 1998 Din activitatea lui Nicolae Titulescu în vederea consolidării relaților internaționale / L'activité de Nicolae Titulescu concernant la consolidation des relations internationales., pag.207-223
S-au listat 24 de articole corespunzătoare