Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XXVIII, 2016

Anul:2016
Referință:XXVIII, anul 2016
Descarcă fișierul:


Urmează 25 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Martiri voluntari și cvasi-voluntari de la Dunărea de Jos din secolul al IV-lea / 4" century voluntary and quasi-voluntary martyrs from the Lower Danube, pag.7-22
2 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Un inel sigilar de secol XVI care a aparținut logofătului Nicula / 16"' century signet ring which belonged to logothete Nicula, pag.23-32
3 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Cafea. Cafenele. Cafegii. Bucureștii de altădată și moda consumului de cafea / Coffee, coffeehouses and coffeehouse-keepers. The old Bucharest and the fashion of coffee consumption, pag.33-36
4 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Un hrisov de întăritură și danie acordat de Grigorie Alexandru Ghica Voievod lui Ioniță Cerchez / A coefirmation and donation act granted by Prince Grigorie Alexandru Ghica to Ioniță Cerchez, pag.37-48
5 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Contribuții la cunoașterea argintăriei ruse de pe teritoriul Țărilor Române. Ateliere și meșteri / Contributions to the knowledge of Russian silverworks on the territory ofthe Romanian countries. Workshops and craftsmen, pag.49-60
6 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Stabilirea armenilor în Transilvania și înființarea orașelor Armenopolis și Elisabethopolis / The settlement of the Armenians in Transylvania and the establishment of the cities of Armenopolis and Elisabethopolis, pag.61-70
7 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Două nunți domnești la curtea lui Bibescu Vodă / Two princely weddings at Prince Bibescu 's court, pag.71-78
8 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Iluminatul mesei în secolul al XIX-Zea. Sfeșnice și candelabre din patrimoniul MNIR / Table lighting in the 19th century. Candlesticks and chandeliers from the collection of the National History Museum of Romania, pag.79-90
9 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Carte poștală ilustrată. Colecția Remus Baciu / lllustrated postcards. The Remus Baciu collection, pag.91-100
10 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) în câteva scrisori inedite / Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) in some yet unpublished letters, pag.101-110
11 Muzeul Național, XXVIII, 2016 „Am primit cartea ta poștală. .. " Corespondență din timpul Marelui Război, în patrimoniul MNIR / ''I've received your postcard" - First World War letters from the collection of the National History Museum of Romania, pag.111-122
12 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Marele Război în litografii și tablouri aflate în patrimoniul de artă plastică al Muzeului Național de Istorie a României / The Great War in lithographs and paintings from the plastic arts collection of the National History Museum of Romania, pag.123-132
13 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Țepi, viespi, arici și urzici de peste Dunăre: caricatura bulgară cu tematică românească (1916-1918) / Spikes, hedgehogs and nettles from across the Danube: Romanianthemed Bulgarian caricatures (1916-1919), pag.133-146
14 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Fritz Rebhuhn - un arhitect peisagist promotor al echilibrului / Fritz Rebhuhn - a landscape architect who promoted balance, pag.147-156
15 Muzeul Național, XXVIII, 2016 „Ani plini de rod bun treceau peste noi". File din corespondența principesei Ileana a României cu Alice Grunau / „ Years of plentifulness were passing over us ". Pages from the correspondence of princess ileana of Romania with Alice Grunau, pag.157-220
16 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Politica petrolului și relațiile româno-britanice / Oil Policy and Romanian-British relations, pag.221-228
17 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Preliminariile armistițiului franco-german reflectate în documente diplomatice franco-britanice / The preliminaries of the Franco-German armistice as reflected in Franco-British diplomatic documents, pag.229-238
18 Muzeul Național, XXVIII, 2016 O analiză estetică aplicată pe lucrări de plastică realist-socialistă din colecția MNIR / An aesthetic analysis applied to socialist-realist works of plastic arts from the collection of the National History Museum of Romania, pag.239-244
19 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Arts' response to the Macedonian question: an analysis of Evan gelos Moustakas 'Alexander the Great sculptural complex in Thessaloniki / Răspunsul artelor la problema Macedoniei: O privire critică asupra complexului statuar Alexandru cel Mare realizat de Evangelos Moustakas la Salonic, pag.234-256
20 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Relațiile româno-egiptene. Diplomația celor mai buni prieteni, 1971-1981 / Romanian-Egyptian relations. The diplomacy of best friends 1971-1981, pag.257-270
21 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Hidra roșie: expulzarea Regelui Mihai din țară în decembrie 1990 / The red hydra: the expulsion of King Michael of Romania from the country in December 1990, pag.271-286
22 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Redescoperim cetatea Soroca / Rediscovering the Soroca citadel, pag.287-304
23 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Îngrijirea colecțiilor muzeale / The care of museum collections, pag.305-310
24 Muzeul Național, XXVIII, 2016 Restaurarea unui pergament aplicând principiul minimei intervenții / The restoration of a parchment based on the principie of minimum intervention, pag.311-314
25 Muzeul Național, XXVIII, 2016 A gândi fenomenul Auschwitz. O istorie a filosofiei în secolul al XX-iea scrisă de Christian Delacampagne / Thoughts about the Auschwitz phenomenon. A History of Philosophy in the Twentieth Century by Christian Delacampagne, pag.315
S-au listat 25 de articole corespunzătoare