Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Despre Consiliul Superior al Muzeelor / Sur le Conseil Supérieur des Musées, pag.311-314
2
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Un simplu registru de vizitatori / Un simple registre de visiteurs, pag.315-319
3
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Constantin Daicoviciu în zodia confruntărilor / Constantin Daicoviciu under confronting sign, pag.449-465
4
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
The bishop Policarp Morușca (20.III.1883-26.X.1958) and the corcern for the american romanians / Episcopul Policarp Morușcă (20.III.1883 - 26.X.1958) și stăruința pentru românii americani, pag.315-332
5
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Geneza Comisiei Naționale de Arheologie / La genèse de la Commission Nationale D’Archéologie, pag.343-348
6
Emil Panaitescu și columna lui Traian / Emil Panaitescu and Trajan’s Column, pag.303-315
7
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
O analiză politică de Raoul Șorban / A political analysis by Raoul Șorban, pag.197-214
8
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Despre problematica preoților români refugiați din teritoriile cedate (1940-1941) / About the problem of romanian priests who took refuge from the ceded territories (1940-1941), pag.279-304
9
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Eugen Drăguțescu și Emil Panaitescu / Eugen Drăguțescu and Emil Panaitescu, pag.271-277
10
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Muzeul Național Cotroceni - Între muzeografia interpretativă și cea constructivistă / The Cotroceni National Museum – Between interpretative and constructivist museography, pag.341-350
11
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Doi istorici susținători ai unui botanist. Two Historians Supporters Of A Botanist, pag.249-261
12
 • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Fritz Rebhuhn - un arhitect peisagist promotor al echilibrului / Fritz Rebhuhn - a landscape architect who promoted balance, pag.147-156
13
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Parcul și Grădina Regală – părți esențiale ale ansamblului istoric, pag.143-152
S-au listat 13 articole corespunzătoare