Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Unitatea și independența națională, valori permanente ale gîndirii și acțiunii poporului român / L'unité et l'indépendance nationale, valeurs fondamentales de la pensée et de l'action du peuple roumain, pag.33-38
2
Aspecte ale luptei pentru dobîndirea independenței României în anii 1859-1876 / Aspects de la lutte pour l'obtention de l'indépendance de la Roumanie aux années 1859—1876, pag.131-136
3
Premisele economice ale cuceririi independenței de stat a României / Prémisses économiques de la conquête de l'indépendance d'état de la Roumanie, pag.151-157
4
Preludii diplomatice ale independenței / Préludes diplomatiques de l'indépendance, pag.169-175
5
Mihail Kogălniceanu și independența României / Mihail Kogălniceanu et l'indépendance de la Roumanie, pag.177-181
6
Actul de la 9 mai 1977 și caracterul constituțional / L'acte du 9 Mai 1877 et son caractère constitutionnel, pag.195-201
7
Mărturii muzeistice privitoare la recunoașterea internațională a independenței României / Témoignages de musée concernant la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Roumanie, pag.579-581
8
Independența de stat din 1877 în conștiința poporului român / L'indépendance d'état de 1877 dans la conscience du' peuple roumain, pag.599-602
9
Presa comunistă și democratică în apărarea independenței și suveranității naționale (1938-1940) / La presse communiste et démocratique à la défense de l'indépendance et la souveraineté nationale (1938—1940), pag.675-681
S-au listat 9 articole corespunzătoare