Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Contribuția ziarului ilegal "România liberă" la mișcarea de rezistență antifascistă a poporului român / Contribution de la gazette illégale „România liberă” à l'action antifasciste du peuple roumain, pag.105 - 119
2
  • Muzeul Național, III, 1976  
Concepții muzeografice de reflectare a rolului P.C.R. de forță politică conducătoare a națiunii socialiste în expoziția jubiliară "30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă" /, pag.465-472
3
Presa comunistă și democratică în apărarea independenței și suveranității naționale (1938-1940) / La presse communiste et démocratique à la défense de l'indépendance et la souveraineté nationale (1938—1940), pag.675-681
4
Independența de stat în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu / L'indépendance d'État dans la conception du président Nicolae Ceaușescu, pag.341-346
5
Partidul Comunist Român - centrul vital și conștiința întregii națiuni / Le Parti Communiste Roumain — centre vital et conscience de toute la nation, pag.479-483
S-au listat 5 articole corespunzătoare