Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Un secol de la apariția revistei "Contemporanul" / Un siècle depuis l'apparition de la revue „Contemporanul", pag.295-301
2
Octavian Goga și unitatea națională / Octavian Goga et l'unité nationale, pag.323-327
3
Cercul feminin comunist - prima organizație revoluționară de femei creată de Partidul Comunist Român (1922-1924) / Le cercle feminin communiste — la première organisation révolutionnaire des femmes fondée par le Parti Communiste Roumain (1922—1924), pag.381-384
4
Activitatea Partidului Comunist Român în județul Dîmbovița pentru apărarea integrității și suveranității naționale /, pag.391-394
5
Aurel Mărculescu - grafician militant în slujba ideilor progresiste, democratice și antifasciste / Aurel Mărculescu — artiste graphique militant pour des idées progressistes, démocratiques et antifascistes, pag.445-448
6
Lupta forțelor democratice în perioada 23 august 1944-1945 oglindită în manifeste și afișe / La lutte des forces démocratiques pendant la période 23 août 1944—1945 reflétée dans les manifestes et les affiches, pag.469-472
S-au listat 6 articole corespunzătoare