Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Desăvîrșirea unității național-statale și făurirea Partidului Comunist Român / Le parachèvement de l'unité nationale de l'État et la création du Parti Communiste Roumain, pag.15-21
2
Experiența Partidului Comunist Român privind împletirea activității ilegale și legale în perioada 1924-1944 / L'expérience du Parti Communiste Roumain en ce qui concerne l'activité légale et illégale dans la période 1924— 1944, pag.43-49
3
Rolul insurecției române, inițiată și organizată de P.C.R., în scurtarea duratei delei de-al doilea război mondial / Le rôle de l'insurrection roumaine organisée par l'initiative du P.C.R., dans la réduction de la durée de la seconde guerre mondiale, pag.51- 59
4
Activitatea Partidului Comunist Român în județul Dîmbovița pentru apărarea integrității și suveranității naționale /, pag.391-394
5
Considerații privind concepția Partidului Comunist Român în problema regimului acordat naționalităților conlocuitoare din România la cumpăna anilor 1938-1939 /, pag.423-427
S-au listat 5 articole corespunzătoare