Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Ziaristul Timoleon Pisani (1868-1943) - schiță biografică - / Le journaliste Timoleon Pisani (1868-1943) - Esquisse biographique -, pag.214-238
2
Pompiliu Eliade, un român "normalian". Schiță biografică / Pompiliu Eliade, Un roumain normalien. Esquise biographique, pag.265-279
3
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944). Studiu genealofic și istoric, pag.235-268
4
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
115 de la moartea lui Vasile Alecsandri. Note și însemnări / 115 années depuis la mort de Basile Alecsandri. Notes et remarques, pag.191-198
5
  • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Zoe Pisani (1885 – 1961). O publicistă din perioada interbelică – Schiță biografică – / Zoe Pisani (1885 – 1961). Publiciste D’entre Les Deux Guerres– Esquisse Biographique –, pag.137-160
S-au listat 5 articole corespunzătoare